header

TOMEIΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΣΥΡΙΑΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερομηνία: 19/07/2005
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος με την Συρία είναι χρόνια πλεονασματικό.

Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές αφορούν ορυκτά καύσιμα, αγροτοβιομηχανικό εξοπλισμό και οικοδομικά υλικά, ενώ οι εισαγωγές από Συρία επικεντρώνονται στα βαριά λάδια, φωσφορικά ασβέστια, κλωστοϋφαντουργικά και ενδύματα.

Η Συρία διαθέτει μεγάλη εσωτερική αγορά, ενώ παράλληλα, χάρις στις διμερείς Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου, που έχει συνάψει η Κυβέρνηση με τις γειτονικές χώρες, πέραν της Συμφωνίας GAFTA (Ευρύτερη Αραβική Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου), μακροπρόθεσμα προβλέπεται ότι θα αποτελέσει πλατφόρμα περιφερειακού διαμετακομιστικού εμπορίου.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, σημαντικός αριθμός έργων προτείνονται μέσω διαγωνισμών, στον τομέα των μεταφορών, κυρίως υπό την μορφή συμβάσεων τύπου Βuilt Οperate Τransfert (BOT), όπως ενδεικτικά: η κατασκευή δύο αυτοκινητόδρομων με διόδια, στους κεντρικούς άξονες: Βορρά-Νότου που θα συνδέει την Τουρκία με την Ιορδανία και Δύσης-Ανατολής που θα συνδέει το λιμάνι της Ταρτούς με το Ιράκ, καθώς και ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και ανακαίνιση των λιμένων,(Λατάκιας και Ταρτούς), των αεροδρομίων και του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Γενικά πάντως, ο κατασκευαστικός τομέας παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Συρία, ευνοώντας εισαγωγές πλήθους οικοδομικών υλικών (μάρμαρα, σωλήνες, σύρματα, καλώδια, χρωστικές ύλες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, κ.ά.).

Η Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μονογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 2004, και αναμένεται η επικύρωσή της από τα Κ.Μ. της Ε.Ε., θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για το άνοιγμα της συριακής αγοράς. Μεταξύ των καθοριστικών επιπτώσεων που θα έχει για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων στην Συρία περιλαμβάνεται και η κατάργηση της ισχύουσας λίστας απαγορευμένων προϊόντων προς εισαγωγή, μεταξύ των οποίων τρόφιμα και ενδύματα.

Η σταδιακή φιλελευθεροποίηση της συριακής οικονομίας αναμένεται ότι θα ευνοήσει κατά κύριο λόγο τον τομέα αγροτικών ειδών και προϊόντων διατροφής καθώς και τον Τουρισμό, αφενός διότι πρόκειται για τομείς με μεγάλες δυνατότητες και προοπτική αφετέρου διότι προωθούνται ιδιαίτερα από την Κυβέρνηση. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ευνοούνται εκτός των εξαγωγών αγροτοβιομηχανικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, η ίδρυση joint venture εταιρειών και σχετικές επενδύσεις.

Σημειωτέον ότι η Συρία παρουσιάζει μεγάλο έλλειμμα σε αγροτικό μηχανολογικό - αρδευτικό εξοπλισμό, φυτοφάρμακα, ποικιλίες σπόρων και τεχνογνωσία. Ιδιαίτερα μάλιστα τους τομείς: ελαιολάδου (τυποποίηση και εμφιάλωση), γαλακτοκομικών προϊόντων, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, φρούτων και λαχανικών (διαλογή και συσκευασία) κ.ά..

Η εφαρμογή του υπο υιοθέτηση σχεδίου Νόμου 105, που θα παρέχει την δυνατότητα στους αρχικούς γαιοκτήμονες να διεκδικήσουν την κυριότητα επι των ιδιοκτησιών τους, που νέμονται χωρικοί, (έναντι καταβολής 40% επι της αξίας αυτών των εκτάσεων), θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στον τομέα άρδευσης, το Πρόγραμμα του Υπουργείου Άρδευσης, για την προσεχή πενταετία προβλέπει μία σειρά έργων συνολικού κόστους 2 δις Ευρώ, για κατασκευή φραγμάτων, καναλιών και σταθμών άντλησης ύδατος καθώς και εφαρμογή νέων μεθόδων άρδευσης, για την εξοικονόμηση 40% περίπου της κατανάλωσης, ώστε να καλυφτεί αντίστοιχο έλλειμμα σε υπόγεια ύδατα.

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αναγκών της χώρας, μεσοπρόθεσμα, θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για βιολογικό εξοπλισμό και γενικότερα σε έργα διαχείρισης των υδάτων και αποβλήτων.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που τελούσε υπό κρατικό μονοπώλιο προβλέπεται σταδιακή απελευθέρωση ορισμένων υπηρεσιών, αναβάθμιση του δικτύου καθώς και του Internet και έως το 2008 προκήρυξη διαγωνισμού για επιλογή τρίτης εταιρείας που θα λάβει άδεια κινητής τηλεφωνίας.

Στον ενεργειακό τομέα, ενόψει μείωσης των αποθεμάτων σε πετρέλαιο, η Κυβέρνηση επιδιώκει με την συνεργασία ξένων εταιρειών να εκμεταλλευθεί τα αποθέματα που διαθέτει σε φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα στρέφεται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως εκ τούτου υφίσταται μια μεγάλη αγορά στον τομέα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των ενεργειακών αυτών πηγών, τόσο όσον αφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στις σχετικές τεχνικές μελέτες.

Άλλοι σημαντικοί τομείς για εξαγωγές στην Συρία, λόγω ανερχόμενης ζήτησης είναι: ιατρικών ειδών και νοσοκομειακού εξοπλισμού,(κυρίως μέσω κρατικών προμηθειών), ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων (κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εισαγωγή φαρμάκων για τον καρκίνο, την επιληψία και εμβολίων καθώς και παιδικών τροφών και γάλακτος) και παιχνιδιών λόγω της δημογραφικής αύξησης.

Τέλος, ως προς τον τομέα του Τουρισμού, που, όπως προαναφέρθηκε εντάσσεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, στο που θα πραγματοποιηθεί στην Δαμασκό από 23-25 Απριλίου 2005 πρόκειται να προταθούν για τουριστική αξιοποίηση, περί τις 30 περιοχές που ανήκουν στο κράτος, με ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους που, επι πλέον έχουν την δυνατότητα επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης (ενοικίαση, ΒΟΤ, αγορά).
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov