header

Τομείς επιμέρους συνεργασίας
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΑΛΒΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 04/05/2006
Έκδοση: Super User
Πηγή: ετήσια έκθεση 2004 Γραφείου ΟΕΥ
Κείμενο:

(i) Μεταφορές: Έχουν συναφθεί Συμφωνίες Διεθνών Οδικών Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών (30.12.1997) και Αεροπορικών Μεταφορών. Επίσης, έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Συνεργασίας Μεταφορών (30.12.1997) και Αεροναυτιλίας (17.09.1999). Η Ελλάδα αποδίδει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των έργων που αφορούν τον Πανευρωπαϊκό Άξονα VIII, ιδίως εκείνων που έχουν ενταχθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η διασύνδεση των καθέτων οδικών αξόνων της Αλβανίας με την Εγνατία οδό, οι συνοριακές διαβάσεις καθώς και η δυνατότητα διασύνδεσης των σιδηροδρομικών γραμμών Ελλάδος-Αλβανίας. Η Ολυμπιακή Αεροπορία έχει τακτικά δρομολόγια προς την Αλβανία.(ii) Επικοινωνίες: Μεταξύ του ΟΤΕ και της Albtelecom έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας (26.01.1994). Ο ΟΤΕ έχει παράσχει δωρεάν εξοπλισμό αξίας GRD 70 εκ., ενώ υπάρχει η προοπτική σύνδεσης των δύο χωρών με οπτικό καλωδιακό σύστημα. Η κοινοπραξία COSMOTE-TELENOR είναι πλειοψηφών μέτοχος της αλβανικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας AMC και η VODAFON/PANAFON κάτοχος της δεύτερης άδειας κινητής τηλεφωνίας.(iii) Τραπεζικός Τομέας: Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται τέσσερις ελληνικές τράπεζες, τρεις μέσω καταστημάτων (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Εμπορική Τράπεζα-Commercial Bank) και μία μέσω θυγατρικής (Τράπεζα Πειραιώς-Tirana Bank).(iv) Ενέργεια: Η ΔΕΗ έχει συνδράμει στο παρελθόν την Δημόσια Επιχείρηση Ενέργειας της Αλβανίας (KESH) με την δωρεάν παραχώρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και την ενημέρωση στελεχών-τεχνικών στις εγκαταστάσεις της. Το σχήμα ανταλλαγής ενέργειας που εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα μεταξύ των δύο εταιρειών ανετράπη λόγω των ταχύτατα αυξανόμενων αναγκών της αλβανικής πλευράς και της στενότητας του ελληνικού ενεργειακού συστήματος να ανταποκριθεί, υφίστανται πάντως δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα κατασκευής υδροηλεκτρικών έργων στην Αλβανία. Ελληνικές εταιρείες (ΕΛΠΕ, Mamidoil) δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Αλβανίας με σημαντικές επενδύσεις. Συνεργασία υφίσταται επίσης μεταξύ των ΙΓΜΕ και ΚΑΠΕ και των αντίστοιχων φορέων της Αλβανίας.(v) Γεωργία: Από την 1η Σύνοδο της Μεικτής Υποεπιτροπής Συνεργασίας στον τομέα της Γεωργίας (Ιανουάριος 1996) η Ελλάδα έχει συνδράμει την Αλβανία με την πραγματοποίηση σεμιναρίων σε θέματα εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας, κτηνοτροφίας, προσφορά επισιτιστικής βοήθειας και εξοπλισμού (θερμοκήπια).(vi) Τελωνειακή συνεργασία: Έχει συναφθεί Συμφωνία για Συνεργασία επί Τελωνειακών Θεμάτων (ισχύ από 28.08.1994). Η Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση έχει οργανώσει σεμινάρια για την επιμόρφωση των αλβανών τελωνειακών υπαλλήλων. Παρέχεται επίσης τεχνική βοήθεια μέσω του γραφείου “Αποστολής Τελωνειακής Συνδρομής” της ΕΕ στα Τίρανα (CAM Albania).(vii) ΜΜΕ: Μεταξύ ΕΟΜΜΕΧ και του Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και Εμπορίου της Αλβανίας έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας (17.04.2000) με σκοπό την αλληλοενημέρωση και την προώθηση της συνεργασίας. Ο ΕΟΜΜΕΧ παρείχε τα έτη 1999-2000 τεχνική βοήθεια σε αλβανικές ΜΜΕ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.(viii) Τυποποίηση προϊόντων: Ο ΕΛΟΤ συνεργάζεται με τον Αλβανικό Φορέα Τυποποίησης (DPS) και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Αλβανίας ενημερώνοντας στελέχη των δύο τελευταίων επί θεμάτων ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών.(ix) Έρευνα και Τεχνολογία: Στα πλαίσια της Ελληνο-Αλβανικής Μεικτής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογικής Συνεργασίας έχουν υπογραφεί πέντε Πρωτόκολλα (τελευταίο 27-30.06.2000). Μεταξύ των υλοποιούμενων δράσεων περιλαμβάνονται κοινά ερευνητικά έργα, έργα δημιουργίας δικτύων και τεχνικής υποστήριξης.(x) Τουρισμός: Έχει υπογραφεί διμερής Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας (22.12.1999) και υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης του αγροτοτουρισμού.(xi) Δημόσια Διοίκηση: Έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (07.09.2003).(xii) Απασχόληση: Μεταξύ των δύο χωρών ισχύει Συμφωνία Εποχιακής Απασχόλησης (05.08.1997) βάσει της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας εργασίας περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε αλβανούς υπηκόους.(xiii) Υγεία: Η Ελλάδα παρέχει δωρεάν νοσηλεία σε 500 αλβανούς υπηκόους βάσει σχετικής Συμφωνίας (05.05.1998).(xiv) Περιβάλλον: Η Ελλάδα έχει χρηματοδοτήσει περιβαλλοντικές μελέτες στην Αλβανία. Οι δύο χώρες, μαζί με την πΓΔΜ, συνεργάζονται για την δημιουργία του Διαβαλκανικού Πάρκου Πρεσπών. Τον Απρίλιο του 2003 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για την προστασία του Περιβάλλοντος.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports