Εκτύπωση

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 7 του π.δ.159/2002 (ΦΕΚ 140 Α`).