Εκτύπωση

Στα παρακάτω αρχεία, σε μορφή .pdf, μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες τις έρευνες κατασκευαστικού κλάδου των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) για Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία, και Λιβύη. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Αλβανία

Βουλγαρία Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Βουλγαρία

Κροατία Ο κατασκευαστικός κλάδος στο Κροατία

Ρουμανία Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ρουμανία

Π.Γ.Δ.Μ. Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Π.Γ.Δ.Μ.

Τουρκία Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Τουρκία

Λιβύη Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Λιβύη