Maximenu CK

Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Προοπτικές Ανάπτυξης Οικονομικο-Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας-Π.Γ.Δ.Μ.
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 19/08/2004
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Η Ελλάδα κατέχει προνομιακή θέση όσον αφορά τις δυνατότητες εξαγωγών (και γενικότερα ανάπτυξης όλου του φάσματος των οικονομικών σχέσεων) στην π.Γ.Δ.Μ. για τους εξής λόγους:


· Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στην π.Γ.Δ.Μ. είναι ανεπαρκής και χαμηλής ποιότητας.

· Η χώρα μας αποτελεί την πλησιέστερη διέξοδο προς την Ευρώπη και παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στα δυτικοευρωπαϊκά προϊόντα.

· Οι θεσμοί του συστήματος της ελεύθερης αγοράς στην π.Γ.Δ.Μ. είναι στη φάση της διαμόρφωσης και η γνώση των μηχανισμών του είναι περιορισμένη, γεγονός που παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις ελληνικές επιχειρήσεις.

· Τα εργαλεία ανάπτυξης του εμπορίου (περιλαμβανομένων και των εμπορικών δικτύων) δεν είναι ανεπτυγμένα

· Αν και η αγορά της χώρας είναι μικρή, αυτό αποτελεί σε μεγάλο βαθμό πλεονέκτημα για τους έλληνες εξαγωγείς διότι:


I. Αντιμετωπίζουν μικρότερο ανταγωνισμό από δυτικοευρωπαϊκές εταιρείες

II. Οι τοπικές εισαγωγικές εταιρείες δεν μπορούν να διαθέτουν μεγάλες ποσότητες στην αγορά, ούτε να διατηρούν μεγάλα αποθέματα και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένες να προμηθεύονται μικρότερες ποσότητες. Έτσι, στρέφονται προς τους έλληνες παραγωγούς ή αντιπροσώπους λόγω του χαμηλότερου αναλογικά κόστους για μεταφορές, συναλλαγές κλπ.

α) Το επίπεδο ανάπτυξης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές χώρες, αν και γενικότερα δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, καθιστούν την Ελλάδα προνομιακό εταίρο της π.Γ.Δ.Μ.
β) Το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών γνωρίζει από τις επισκέψεις του στην Ελλάδα τα ελληνικά προϊόντα και τα προτιμά.


Οι ελληνικές επιχειρηματικές δυνατότητες μπορούν περαιτέρω να βελτιωθούν εν όψει της περαιτέρω προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Η διεθνοτική κρίση του 2001 (η οποία επιδείνωσε σοβαρά τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ πολιτών αλβανικής και σλαβικής καταγωγής) έχει επηρεάσει αρνητικά τις δυνατότητες της Κυβέρνησης της χώρας να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές, οι οποίες έχουν σημαντικά επιβραδυνθεί. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι με τη Συμφωνία της Αχρίδας, τη σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το νέο συνασπισμό κομμάτων υπό τη Σοσιαλδημοκρατική Ένωση, θα συνεχιστεί η προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών ενδεχομένως και με ταχύτερους ρυθμούς, διότι:


· Η οικονομική ανάπτυξη είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση ομαλών σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων και για την ενσωμάτωση, στο βαθμό που είναι δυνατό, των μειονοτήτων στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα.

· Το μέγεθος της χώρας και το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον παρέχουν μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης στους Διεθνείς Οργανισμούς για υλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων που προτείνουν.


Ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όσον αφορά την αξιολόγηση της αγοράς, είναι το υψηλό επίπεδο της παραοικονομίας (υπολογίζεται σε τουλάχιστον 40% του Α.Ε.Π.) η οποία συμβάλλει σημαντικά στη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας.


Σημειώνεται, πάντως, ότι το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της π.Γ.Δ.Μ. είναι αρκετά υψηλό και έτσι οι έλληνες εξαγωγείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον εδώ καταναλωτή με τα κριτήρια του δυτικοευρωπαίου. Έχει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη χώρα, το ελληνικό όνομα να διατηρείται στα υψηλότερα, δυνατόν, επίπεδα.


Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Οικονομία της π.Γ.Δ.Μ. θα αναπτύσσεται, έστω και βραχυπρόθεσμα, με αργούς ρυθμούς και η νέα μεσαία τάξη της χώρας θα διευρύνεται. Οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πολύ σημαντική θέση στην αγορά και αυτό για ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων που περιλαμβάνουν,

· Όλα τα είδη καταναλωτικών προϊόντων

- Οικοδομικά υλικά

· Αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμό

· Λογισμικό, προϊόντα ηλεκτρονικής

· Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά εργαλεία

· Τρόφιμα


Επίσης, σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, πέραν των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν, μπορούν να διαδραματίσουν οι άμεσες ελληνικές επενδύσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, η προβληματική κατάσταση μεγάλου μέρους της μεταποιητικής βιομηχανίας της χώρας μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο οι ελληνικές επιχειρήσεις με σοβαρά αναπτυξιακά σχέδια να ενημερωθούν και να διερευνήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες στην π.Γ.Δ.Μ.


Οι τρόποι διείσδυσης στην αγορά της π.Γ.Δ.Μ. περιλαμβάνουν είτε πωλήσεις σε τοπικό εισαγωγέα, είτε ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας, είτε, τέλος, δημιουργία εμπορικής εταιρείας στη χώρα, μέθοδος που επιλέγεται από αρκετές ελληνικές εταιρείες. Σημαντικά περιθώρια υπάρχουν επίσης για τη δημιουργία εμπορικών δικτύων με τη μέθοδο του franchising.


Γενικότερα σημειώνεται ότι, έχει γίνει ήδη αποδεκτό από μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου της π.Γ.Δ.Μ. ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διευρύνει την οικονομικό- εμπορική παρουσία της στη χώρα συμβάλλοντας έτσι και στη σταθερότητά της. Η στάση αυτή είναι εμφανής και στον θετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τελευταία οι ελληνικές προτάσεις για συνεργασία και επενδύσεις.


Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι οι προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το θεσμικό πλαίσιο στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Ειδικότερα:

Όπως ήδη αναφέρθηκε η π.Γ.Δ.Μ. έχει ήδη υπογράψει Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου με πολλές γειτονικές χώρες και η γενικότερη κατεύθυνση από την πλευρά των Διεθνών Οργανισμών και τις Ε.Ε. είναι να συναφθούν παρόμοιες Συμφωνίες και με άλλες χώρες τις περιοχής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικά μειονεκτήματα στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεδομένου ότι έναντι των προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. διατηρείται το δασμολογικό καθεστώς που ήδη είναι σε ισχύ.

Έτσι, αποκτά επιπλέον σημασία για τις δυνατότητες περαιτέρω διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της π.Γ.Δ.Μ. η έναρξη εφαρμογής, από τον Ιούνιο του 2001, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας για το Εμπόριο μεταξύ Ε.Ε. και π.Γ.Δ.Μ., συνεπεία της νέας Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (Απρίλιος 2001). Μεταξύ άλλων, η Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο προβλέπει σταδιακή μείωση των δασμών της π.Γ.Δ.Μ. για προϊόντα προέλευσης Ε.Ε. , με στόχο την εξάλειψή τους σε μια περίοδο πέντε έως επτά ετών.


exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov