header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Δελτίο Εξελίξεων Αυστραλιανής Οικονομίας και Αγοράς (Μάρτιος 2016)
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ημερομηνία: 14/01/2017
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σύδνεϋ
Κείμενο:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική Αποσβέσεων Ακινήτων για Επενδυτικούς Σκοπούς

Μήλον της έριδος έχει αποτελέσει η υπαναχώρηση της κυβέρνησης Turnbull σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος αρνητικών αποδόσεων των αποκτούμενων ακινήτων “negative gearing” η οποία αφορά τη μείωση του ύψους των εντασσόμενων ζημιών, ως συντελεστή φορολογικής ελάφρυνσης τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο της επένδυσης. Σημειώνουμε ότι ο όρος αναφέρεται σε μοντέλο χρηματοοικονομικής μόχλευσης όπου το μεικτό εισόδημα που αποκτάται από την αγορά ακινήτου είναι μικρότερο των δαπανών (ήτοι του κόστους απόκτησης και διαχείρισης του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και του επιβαλλόμενου τόκου επί του δανείου εξαιρουμένων των αποπληρωμών κεφαλαίου) παρέχοντας τη δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών στις επόμενες χρήσεις ώστε η επένδυση να αποβαίνει συμφέρουσα. Αφορμή απετέλεσε η έκθεση του οργανισμού Property Australia η οποία έκανε αναφορά σε πιθανή μετακύλιση του κόστους στον ενοικιαστή οδηγώντας την ήδη κορεσμένη αγορά στα όριά της, με συνεπακόλουθες αρνητικές επιδράσεις στην αγορά εργασίας. Υπολογίστηκε ότι περίπου 175,000 εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα επρόκειτο να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας ενώ περίπου 70,000 ενοικιαστές αναμενόταν να οδηγηθούν σε καταβολή ευξημένου μισθώματος. Για τις συνέπειες αυτές ασκήθηκε επίσης δριμύτατη κριτική στην Αντιπολίτευση για τις απόψεις της να περιορίσει την τακτική των αρνητικών αποδόσεων στα νεόδμητα ακίνητα και να μειώσει στο ήμισυ την απαλλαγή του φόρου υπεραξίας. Με την κόπωση της κτηματαγοράς που έχει αρχίσει να εμφανίζεται στο προσκήνιο μετά από περίοδο ραγδαίας αύξησης των τιμών των ακινήτων, μια τέτοια πολιτική θα επέφερε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας με αρνητικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο ΑΕΠ.

Πολιτική Ξένων Επενδύσεων

Ο Θησαυροφύλακας εξεφράσθη με δυσμενή σχόλια για τις ξένες επενδύσεις που πέραν της αρχικής περιόδου φοροαπαλλαγών που χαίρουν στην αυστραλιανή επικράτεια δεν αποδίδουν τους δέοντες φόρους στο δημοσιονομικό κορβανά. Ως ύστατη ποινή που πλέον επιβάλλεται από τον οργανισμό αξιολόγησης της βιωσιμότητας μιας επένδυσης, FIRB/Foreign Investment Review Board, είναι η αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων και η υποχρεωτική αποεπένδυση. Τοιουτοτρόπως, οι εφοριακές αρχές, ATO/Australian Taxation Office, είναι ‘committed to ensuring companies operating in Australia pay tax on their Australian earnings’. Σημειώνεται ότι ήδη στην αυστραλιανή κοινή γνώμη έχει εμπεδωθεί ότι η πρακτική εδώ μεταβίβασης του κόστους “transfer pricing” ιδίως για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (Apple, Samsung, Google, Yahoo, Microsoft) ώστε να καταλήγουν σε ελάχιστα περιθώρια κέρδους άρα και καταβολής φόρου δεν εξυπηρετεί επί της ουσίας τη χρηστή άσκηση φορολογικής πολιτικής. Τα παραδείγματα καταβολής φόρου για το οικ. έτος 2014/15 για τις εν λόγω επιχειρήσεις ήταν απογοητευτικά αλλά απολύτως «σύμφωνα» με την τακτική ”BEPS/Tax Base Erosion Profit Shift” του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, ενώπιον της Γερουσίας παρουσιάστηκαν τα εξής αποτελέσματα: η Apple κατέβαλε φόρους Α$80εκ. επί εδώ πωλήσεων Α$6δισ. ενώ η Google A$7εκ. επί διαφημιστικών εισπράξεων προκλεισμένων, σε εξωχώρια εδάφη, της τάξης των Α$2δισ. Με δεδομένο όμως ότι δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες, να επιβληθεί αυτού του είδους η πολιτική στις ενυπάρχουσες επενδύσεις λόγω του ενδεχόμενου κόστους γενικής τάσης φυγής, τα μέτρα πρόκειται να ισχύσουν για τις νεοεισερχόμενες επενδύσεις ή για τις επεκτάσεις δραστηριοτήτων των υπαρχουσών. Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε οι εν λόγω επιχειρήσεις να υποβάλουν ετήσιες αναφορές φορολογικής εναρμόνισης στο αρμόδιο FIRB. Το μέτρο ακολουθεί εν μέρει την πολιτική που έχει υιοθετήσει η βρετανική κυβέρνηση περί του diverted profits tax και που αγκάλιασε ο Joe Hockey κατά τη Σύνοδο Υπουργών Οικονομικών / Κεντρικών Τραπεζιτών των χωρών G20, το Φεβρουάριο 2014, εδώ στο πολυπολιτισμικό Σύδνεϋ. Ο Επίτροπος επιβολής της Φορολογικής Πολιτικής, Chris Jordan, όχι μόνον υπεραμύνεται των προαναφερομένων θέσεων του πολιτικού του προϊσταμένου αλλά επιπρόσθετα έχει στο στόχαστρο τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις των οποίων ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το US$1δισ. Σημειώνεται ότι η όλη πολιτική λειτουργεί στο πλαίσιο “foreign anterprises to meet all obligations imposed under the tax laws and co-operate with the ATO in a timely and complete manner”. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω διατάξεις ουδόλως αντιβαίνουν στο πνεύμα των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών που η Αυστραλία έχει υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψει με τους εμπορικούς της εταίρους.

Πολιτική Ανταγωνισμού

Ως παραπλανητική χαρακτήρισε την πολιτική της κυβέρνησης η πρόεδρος του πρώτου τη τάξει αυστραλιανού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Telstra και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Συνομοσπονδίας Βιομηχάνων, BCA/Business Council Australia, Catherine Livingstone, την πολιτική “effects test” της κυβέρνησης ενώ οι δ/ντες σύμβουλοι των πολυσχιδών εμπορικών ομίλων Woolworths και Wesfarmers, Brad Banducci και Richard Goyder αντιστοίχως, αναφέρθηκαν επικριτικά ότι “it would hurt investments in innovation, constrict competition in terms of prices and ultimately threaten jobs”. H κυβέρνηση όμως ισχυρίζεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις επ’ ουδενί θα πρέπει να προβαίνουν σε κατάχρηση της δυνάμεως της αγοράς αγαθών αποτρέποντας την είσοδο στην τελευταία των μικρότερων παικτών. Ο συναφής νόμος περί Ανταγωνισμού ερμηνεύεται ότι “the big business should feel the hot breath of competition on its neck” σε αντίθεση με τις προσπάθειες του πρώην Π/Θ Tony Abbott οι οποίες σκόπευαν να οδηγήσουν σε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των μεγάλων παικτών της αγοράς, σύμφωνα και με τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της ομάδας του καθηγητή Harper. Η ειδοποιός διαφορά στο νέο νομοσχέδιο είναι ότι το αποδεικτικό στοιχείο δεν θα είναι πλέον η, στην πράξη, απόδειξη της «πρόθεσης» κατάχρησης της λειτουργίας της αγοράς εκ μέρους κάποιας επιχείρησης, θα αρκεί και μόνον η εμπλοκή της σε συμπεριφορά “likely to have the effect of substantially lessening competition”.  Με την άποψη της κυβέρνησης συνηγορεί ο καθ’ ύλη αρμόδιος πρόεδρος της Επιτροπής ACCC/Australian Competition & Consumer Commission, ο οποίος είναι υπέρμαχος των κυοφορούμενων αλλαγών στο κεφάλαιο 46 του σχετικού Νομοσχεδίου δηλώνοντας χαρακτηριστικά “the new test will encourage competition by freeing disrupters to disrupt while ensuring major incumbents can protect and grow their existing competitive foorprinnts”. Το σημαντικό για τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα είναι η προσπάθεια εναρμόνισης της λειτουργίας της αυστραλιανής αγοράς με αποτελεσματικές και αποδοτικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες και μάλιστα επί μακρόν (ΕΕ, ΗΠΑ).  Εν τούτοις οι μεγάλες επιχειρήσεις εμμένουν ότι πονικοποιείται ακόμα και η αθέλητη επιχειρηματική συμπεριφορά που ενδεχομένως οδηγεί σε μείωση του ανταγωνισμού σε ένα εύρος κλάδων της οικονομίας και υπό αυτήν την έννοια, ομιλούμε για πολύ φτωχά επίπεδα μεταρρυθμιστικής πολιτικής. O αντίλογος από την κυβέρνηση σκιαγραφείται στην εξής φράση που εγείρει περίπτωση κατάχρησης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών: “hey! I will give you a discount ONLY if you take 98% of your needs from me”. Πάντως η πρόσφατη συγχώνευση των δύο εταιρειών λιανικής Kmart και Target, με συνολικές πωλήσεις έτους 2014/15, Α$560εκ., υπό την ομπρέλλα του ομίλου Wesfarmers (κύκλος εργασιών Α$3.88δισ), μητρικής της αλυσίδας σουπερμάρκετς Coles, ήδη αποτελεί μια δύσκολα διαχειρίσιμη πρόκληση για την αγορά βασικών οικιακών αγαθών.

Έτερος τομέας πέραν του λιανικού εμπορίου όπου η κυβέρνηση αναμένει οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές να είναι έντονα αποτελεσματικές και αποδοτικές είναι ο χρηματοοικονομικός υπό την έννοια της ελεύθερης πρόσβασης σε συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης από τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Το ζήτημα άπτεται του εξοβελισμού από την αγορά μικρότερων σε δυναμικό χρηματοοικονομικών εταιρειών από τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες λειτουργούν σχεδόν ολιγοπωλιακά υποστηρίζοντας μεμονωμένα ορισμένες επιχειρήσεις ή ακόμα και ιδρύοντας τις δικές τους θυγατρικές όπως η Westpac Reinenture. Το κλαδικό όργανο εμπορικών τραπεζών, ABA/Australian Bankers Association, αρνήθηκε να σχολιάσει το εν λόγω ζήτημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Συγχωνεύσεις/Εξαγορές

Ο τομέας έχει ήδη παρουσιάσει σημάδια αναθέρμανσης, παρά την αναιμική δραστηριότητα από την αρχή του έτους που αποτυπώθηκε ένοτονα στην παγκόσμια χρηματαγορά (μόλις Α$7.5δις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015 που είχε υπερβεί τα Α$25δισ) -στοιχεία Thomson Reuters-.  Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, για το 2015, την εξαγορά της αυστραλιανής εταιρείας μεταφορών Toll Holdings από τα Ιαπωνικά Ταχυδρομεία έναντι Α$6.5δισ. Εφέτος, η αγορά γνώρισε μια άνευ προηγουμένη επενδυτική κίνηση, αυτή της επιθετικής εξαγοράς της εταιρείας διεμετακομιστικού εμπορίου Asciano από τον αυστραλιανό κολοσσό Qube. Η σχετική αναφορά προβλέψεων της εταιρείας οικονομικών ερευνών Herbert Smith Freehills για την αγορά του Ειρηνικού, το 2016, υποδηλώνει ότι οι ”deal makers have much to look forward to”.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο επενδυτικός βραχίονας της κυβέρνησης του κρατιδίου του Abu Dhabi διερευνά το ενδεχόμενο να επενδύσει σε επιχειρηματικά προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αυστραλία δίδοντας πνοή στα σχέδια της αυστραλιανής κυβέρνησης περί επανακαθορισμού του στόχου αξιοποίησης στο μείγμα ενεργειακής πολιτικής που υιοθετεί η χώρα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Greg Hunt, συνάντησε τον πρόεδρο του ομίλου Masdar Capital, Ahmed Al Jaber, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή και συζήτησαν διεξοδικά για τη μεθοδολογία συναφών επενδύσεων στην Αυστραλιανή επικράτεια.

Υδρογονάνθρακες

Κάθε προσπάθεια του επιχειρηματικού κολοσσού “Woodside” για να συνεχίσει να επενδύει στην κατασκευή πλωτής εξέδρας εξόρυξης φυσικού αερίου “BJV/Browse Joint Venture”, 425 ν.μίλια βορείως του λιμένα Broome στην Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, εγκαταλείφθηκε λόγω της δραματικής πτώσης της τιμής του αργού διεθνώς. Συγκεκριμένα ο δ/νων σύμβουλος της εταιρείας Peter Coleman “We ‘re at US$40 a barrel today from US$125 in 2012, and the breakeven for Browse is in the US$50-60 range. In this business environment, that’s not a robust investment decision especially of the weight of US$50bln”. Σημειώνεται ότι στο όλο εγχείρημα συμμετέχουν πλην της Woodside (30%) έτεροι κολοσσοί όπως οι Shell (27%), BP (17%), PetroChina (11%) και ΜΙΜΙ (14%). Οι αρνητικές οικονομίες έχουν αρχίσει να διαφαίνονται στον επενδυτικό οργασμό των $220δισ. που είχε ξεδιπλωθεί στην εν λόγω Πολιτεία με στόχο να την καταστήσει πρώτη εξαγωγική δύναμη παγκοσμίως, σκηνικό που δεν έχει απωλέσει ακόμα τη δυναμική του. Έντονα αισθητές όμως είναι οι αρνητικές επιδράσεις στα δημοσιονομικά της μεγαλύτερης γεωγραφικά Πολιτείας με το έλλειμμα του Προϋπολογισμού να έχει υπερβεί τα Α$3δισ (αύξηση 15% σε σχέση με τα στοιχεία του παρελθόντος Μαΐου) λόγω της απώλειας των τελών εξόρυξης “royalties”. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το εγχείρημα είναι οι νόμοι OPGGSA/Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (Commonwealth of Australia), Petroleum (Submerged Lands) Act 1982 (WA) και Petroleum and Geothermal Energy Resources Act 1967 (WA). Τα επιχειρηματικά σχέδια στον τομέα του φυσικού αερίου που έχουν αναπτυχθεί στην εν λόγω Πολιτεία, αναλόγως της παραγωγικής τους φάσης και της δυναμικότητος (mmtpa/mill.metric tonnes per annum), είναι τα εξής:

-    Production (North West Shelf, Darwin LNG, Pluto, PNG LNG, QCLNG) 44mmtpa,

-    FID/Final Investment Decision (GLNG, APLNG, Gorgon, Wheatstone, Prelude, Icthys) 43mmtpa,

-    FEED/Front End Engineering & Design (BJV/Browse Joint Venture) 28 mmtpa.

Internet of Things

Σε μια βαρυσήμαντη ομιλία με θέμα “call for greater resources innovation” προς την κυβέρνηση και επιχειρηματική κοινότητα της Δυτικής Αυστραλίας, ο εξ’ Αυστραλίας (Βόρειο Επικράτεια) ομογενής δ/νων σύμβουλος της  Dow Chemicals, Andrew Liveris, αναφέρθηκε στις προκλήσεις για την αυστραλιανή οικονομία από την αλλαγή κατεύθυνσης των επενδύσεων στην πετροχημική βιομηχανία (εξαγωγές υδρογονανθράκων) στη μετατροπή της παραγωγής σε έξυπνα υποπροϊόντα υψηλής τεχνολογίας (πχ αιθάνιο που αποτελεί την πρώτη ύλη για τη βιομηχανία πλαστικών) επενδύοντας με αυτόν τον τρόπο έντονα στο “Διαδίκτυο των Αντικειμένων” όπου ακόμα η έρευνα ευρίσκεται σε πενιχρά επίπεδα, στοιχείο  που μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην αναμόρφωση της αυστραλιανής οικονομίας. Την εν λόγω ομιλία του κ. Λιβέρης επανέλαβε και σε εκδήλωση της Σχολής Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου UTS στο Σύδνεϋ. Σημειώνεται ότι ο τεχνολογικά προηγμένος μεταποιητικός κλάδος καταλαμβάνει μόλις το 10% του συνόλου της μεταποίησης. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην προοπτική οκταπλασιασμού του παραγωγικού συντελεστή εργασία από την ανωτέρω δραστηριότητα που σχετίζεται περισσότερο με τη χρήση πετροχημικών ως πρώτης ύλης στη μεταποιητική εφοδιαστική αλυσίδα παρά με τις εξαγωγές φυσικών πόρων που διαμορφώνουν ένα στατικό περιβάλλον αφήνοντας περιθώρια αυτό το “προνόμιο” να αφεθεί σε άλλους. Σημειώνεται ότι η πολυεθνική Dow Chemicals ευρίσκεται στο κατώφλι συγχώνευσης με την DuPont με την πρόθεση να δημιουργήσουν στη συνέχεια τρεις γραμμές έρευνας και παραγωγής διεθνώς οι οποίες θα επικεντρώνονται στην πρωτογενή παραγωγή, στις επιστήμες υλικών και στα εξειδικευμένα βιομηχανικά προϊόντα.

Τραπεζικός Κλάδος

Σε όξυνση ευρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής APRA/Australian Prudential Regulation Authority και των τεσσάρων συστημικών εμπορικών τραπεζών (Commonwealth, ANZ, NAB, Westpac). Ο πρόεδρος της APRA, Wayne Byres, έκανε μνεία για την αυξημένη αναγκαιότητα απόδοσης ειδικού βάρους στους συντελεστές αυξημένου κινδύνου δανειοδότησης “mortgage risk weights” οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν συνθήκες αυξημένων κεφλαιακών απαιτήσεων και μειωμένης χρηματοοικονομικής μόχλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Μόνον το 2015, οι ανωτέρω τράπεζες δέσμευσαν περίπου Α$21δισ. από το τραπεζικό σύστημα για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε η APRA. Aυτή είναι και η κύρια αιτία που οδήγησε τις τραπεζικές μετοχές στο «ναδίρ», το δεύτερο εξάμηνο 2015. Εν τούτοις τα επόμενα μέτρα αναμένεται να έχουν δριμύτερο χαρακτήρα (επιδρώντας ταυτόσημα σε καταναλωτές και επενδυτές). Τοιουτοτρόπως, το μεγάλο παιχνίδι που παίζουν οι μεγάλες τράπεζες όσον αφορά στα οικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούν “advanced vs standardized” ώστε να τους επιτρέπεται να διατηριούν σε μειωμένα επίπεδα τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις δεν μπορεί να κρατεί ες αεί και θα πρέπει να διελευκανθεί “recalibrated and reset”. Η όλη ανάλυση σχετίζεται και με το ερώτημα που είχε θέσει ο πρώην πρόεδρος της Αρχής, Murray, αναφορικά με τους “unquestionably strong” κεφαλαιακούς δείκτες των τραπεζών. Επί της πολιτικής αυτής τάσσεται θετικά και η δ/νση οικονομικών μελετών της CLSA/Credit Lyonnais Securities Asia που κάνει αναφορά για αποδοτικότερη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών των τραπεζικών ιδρυμάτων όπως είναι τα ζητήματα των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Σύμφωνα με στοιχεία της Αποθεματικής Τράπεζας, στην κατάταξη των παραγόντων χρηματοοικονομικών κινδύνων, πρώτοι καταγράφονται εκείνοι που σχετίζονται με τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις (58%), ακολουθεί το οργανωμένο μεγάλο λιανεμπόριο (33%) ενώ τελευταίοι κατατάσσονται όσοι σχετίζονται με την οικιακή δόμηση (16%). Οι κίνδυνοι για την εθνική οικονομία λογίζονται ως ασήμαντοι αφού δεν υπερβαίνουν, ως συντελεστής στάθμισης, το 5%. Εν τούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν είναι ο μόνος παραγωγικός συντελεστής που χρήζει άμεσης ορθολογικής διαχείρισης. Με τις επανειλημμένες πρακτικές “wrongdoing” ο τραπεζικός κλάδος οφείλει να αξιολογήσει και το μοντέλο που υιοθετεί σε όρους εταιρικής κουλτούρας και διακυβέρνησης. Επί θέματος, ο πρόεδρος της έτερης Ρυθμιστικής Αρχής ASIC/Australian Securities & Investment Commission, Greg Medcraft, τονίζει το ζήτημα της εταιρικής υπευθυνότητας στα θέματα επικοινωνίας με την πελατειακή βάση τόσο της λιανικής όσο και της εταιρικής τραπεζικής. Το τελικό ζητούμενο για την εν γένει υιοθετούμενη νομισματική πολιτική είναι η καταψήφιση των πρακτικών των εμπορικών τραπεζών να μετακυλίουν το «κόστος» διαχείρισης της λειτουργικής τους βάσης στους καταναλωτές προβαίνοντας στην πώληση ακριβότερων υπηρεσιών δανειοδοτήσεων μέσω των πρακτικών αύξησης του λειτουργικού κόστους ή/και του δανειακού επιτοκίου. Η όλη προβληματική δεν αφορά μόνον τις πέντε συστημικές τράπεζες (εάν συνυπολογίσουμε και τη Macquarie Bank)  αλλά και τις μικρότερες τράπεζες που ακολουθούν τη λογική της μετακύλισης του λειτουργικού κόστους ελέω εναρμόνισης με τα συμπεράσματα των ρυθμιστικών αρχών. Το όλο ζήτημα σχετίζεται βέβαια με τη συγκριτική πρακτική που θα υιοθετήσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Προς το παρόν όμως η χρηματιστηριακή αξία των ανηρτημένων μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε κατά Α$25δισ (-7.5% μ.ο.) με την προοπτική του δείκτη αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων να είναι αρνητική. Ως πρωταρχική πηγή κακών δανειοδοτήσεων θεωρούνται οι γεωγραφικές περιοχές που έχουν υποστεί κλαδικά οικονομικά πλήγματα όπως η εξορυκτική βιομηχανία και η αυτοκινητοβιομηχανία με συνεπαγόμενες αρνητικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στη συνδεόμενη μικρομεσαία επιτόπια επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ευρ. Ένωση/Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου της Αυστραλίας, το 2015, η ΕΕ παρέμεινε ο τρίτος εμπορικός εταίρος για τους Αντίποδες με τον όγκο εμπορίου προϊόντων να έχει αυξηθεί κατά 3.8% σε σχέση με το 2014,  διαμορφούμενο στα Α$58.77 δισ. Ειδικότερα, το ισοζύγιο προϊόντων είχε ως εξής για το 2015: αυστρ.εξαγωγές προς ΕΕ: Α$12.48δισ. / αυστρ.εισαγωγές από ΕΕ: Α$44.38δισ. ενώ σε εκείνο των υπηρεσιών: αυστραλ.εξαγωγές προς ΕΕ: Α$10.18δισ. / αυστραλ.εισαγωγές από ΕΕ: Α$16.05δισ.

Με τη χώρα μας, ο όγκος διμερούς μας εμπορίου κατέγραψε οριακή μείωση της τάξης του -1.3%. Οι εξαγωγές μας κατέγραψαν μείωση της τάξης του 2%, ανερχόμενες στα Α$200.6εκ. Πρώτοι εξαγωγικοί μας κωδικοί ήσαν οι #20 παρασκευάσματα λαχανικών (ελιές) Α$27.9εκ, #30 φαρμακευτικά προϊόντα Α$22.9εκ, #04 γαλακτοκομικά προϊόντα Α$20.9εκ, #76 προϊόντα αλουμινίου Α$15.2εκ και #39 πλαστικά Α$14.7εκ. Από τους εν λόγω κωδικούς αύξηση παρουσίασαν τα τυροκομικά (+6.6%) [διεφάνη και από τις σχετικές αιτήσεις εξαγωγικών διαδικασιών του ΥΠΑΑΤ] και τα πλαστικά (+15.7%) ενώ οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2014. Μείωση κατέγραψαν τα φαρμακευτικά (-28%) των οποίων οι εξαγωγικές αιτήσεις υπόκεινται, ανα περίπτωση, στο καθεστώς ελεγκτικών διαδικασιών του οργανισμού Therapeutic Goods Administration και τα προϊόντα αλουμινίου (-25%) όπου η ζήτηση για μέταλλα από την αυτοκινητοβιομηχανία έχει μειωθεί κατακόρυφα λόγω της σταδιακής παύσης της εγχώριας παραγωγής.

mikta

Η Αυστραλία μαζί με τέσσερις άλλες χώρες συνέβαλε στη δημιουργία του ομίλου ‘MΙΚΤΑ’ ήτοι τις χώρες Μεξικό, Ινδονησία, Κορέα και Τουρκία. Ο εν λόγω όμιλος ιδρύθηκε το 2013 και εκτός της ανταλλαγής απόψεων επί διεθνών θεμάτων  (οι Υπ.Εξωτερικών συναντώνται τρις ετησίως). Η Αυστραλία κατέχει την έδρα από το Σεπτέμβριο 2015.  Από οικονομικής άποψης ομιλούμε για τις χώρες που καταλαμβάνουν τη 12η, 13η, 15η, 16η και 18η θέση αντιστοίχως στην παγκόσμια κατάταξη, από πλευράς ΑΕΠ, ενώ όλες μαζί αντιπροσωπεύουν μια πληθυσμιακή βάση της τάξης των 550 εκ. καταναλωτών. Ο όγκος εμπορίου της Αυστραλίας, για το 2015, με κάθε μία από τις τέσσερις χώρες καταγράφεται ως εξής: Μεξικό: Α$2.8δισ., Ινδονησία: Α$10.9δισ., Ν.Κορέα: Α$32.5δισ., Τουρκία: Α$1.3δισ. αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 8% του παγκόσμιου όγκου εμπορίου της Αυστραλίας.

Ινδονησία

Ο νέος αυστραλός Υπουργός Εμπορίου και Επενδύσεων, Steven Ciobo, ανακοίνωσε την επανέναρξη των συνομιλιών, από το οικονομικό έτος 2012/13, σχετικά με την προοπτική υπογραφής διμερούς Συνεκτικής Οικονομικής Συμφωνίας “IA-CEPA/Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement” η οποία αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στις διμερείς ισοσκελισμένες συναλλαγές (2015: αυστραλ. εξαγωγές Α$5.6δισ. / αυστραλ.εισαγωγές Α$5.4δισ.). Οι τομείς που πρόκειται να αποκτήσουν ιδιαίτερη ώθηση είναι της διατροφικής ασφάλειας και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και τουρισμού. Από πλευράς συναλλαγών υπηρεσιών, οι αυστραλιανές εξαγωγές ανήλθαν το οικ. έτος 2014/15 στα Α$1.3δις. ενώ οι αυστραλιανές εισαγωγές υπερέβησαν τα Α$2.5δισ. Σε όρους επενδυτικού ισοζυγίου, οι αυστραλιανές επενδύσεις στην πολυπληθή μουσουλμανική χώρα (250 εκ. κάτοικοι) έχουν υπερβεί τα Α$8δισ. ενώ οι ινδονησιακές στην Αυστραλία έχουν προσεγγίσει το Α$1.5δισ.

Ιράν

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση του περιοδικού ”Envoy”, που εκδίδει εφεξής το Υπ.Εξωτερικών και Εμπορίου με αναφορές στα επιχειρηματικά δρώμενα της Αυστραλίας στις ξένες αγορές, προτεραιότητα δίδεται στην αγορά του Ιράν κατά τη μετά τη μερική απάλειψη των κυρώσεων (ΟΗΕ και Αυστραλιανών) εποχή αλλά και τις επερχόμενες ευκαιρίες που διαμορφώνονται στο εκεί επιχειρηματικό σκηνικό. Ως κύριοι τομείς διμερούς συνεργασίας αναφέρονται ο πρωτογενής (αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα), ο δευτερογενής (εξορυκτικές επιχειρήσεις, υδρογονάνθρακες) και οι υπηρεσίες (εκπαιδευτικές, ανάπτυξη δεξιοτήτων, υγείας, ευημερίας, διαχείριση υδάτινων πόρων). Σημειώνεται ότι προ 20ετίας, η αγορά του Ιράν παρουσίαζε σημαντικό εξαγωγικό ενδιαφέρον για τις αυστραλιανές επιχειρήσεις. Το 2015, ο όγκος διμερούς εμπορίου ανήλθε στα Α$150εκ. (αυστραλ. εξαγωγές: Α$115εκ. / αυστραλ. εισαγωγές: Α$35εκ.). <

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports