Εκτύπωση

 

Το στατιστικό δελτίο αποτελείται από 25 πίνακες που αναφέρουν τις εξελίξεις των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδας την περίοδο 2016 – 2020 συμπεριλαμβανομένου και τους δείκτες ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των εμπορικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας στην παγκόσμια αγορά.

 

στατιστικό_δελτίο.xls