Εκτύπωση

Τον Μάρτιο του 2019 παρουσιάστηκε η διπλή έρευνα της Διανέοσις για τις Εξαγωγές με τίτλο «Εξαγωγές και εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

Η πρώτη έρευνα διενεργήθηκε από ομάδα ερευνητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (καθηγητές Σαράντης Καλυβίτης, Μαργαρίτα Κατσίμη και Θωμάς Μούτος), στο διάστημα Μάρτιος-Ιούλιος 2018 και αποτελεί μια ευρύτατη χαρτογράφηση του ελληνικού εξαγωγικού τομέα από το 2001 μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει στοιχεία των προϊόντων που εξάγει η Ελλάδα, καθώς και στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του παγκόσμιου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά αγαθά στις αγορές στις οποίες κατευθύνονται. Έτσι, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς και οι μεταβολές τους στις κυριότερες χώρες που τα εισάγουν, ώστε να αποτυπώνεται η σημασία των χωρών που απορρόφησαν τα ελληνικά προϊόντα για τη χώρα μας.

Επίσης η έρευνα περιλαμβάνει μια χαρτογράφηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και πληροφορίες για τη συμπεριφορά τους (δηλαδή τι, πόσο και πού εξάγουν) σε σχέση με μια σειρά από χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος, η απασχόληση και οι μισθοί. Σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης είναι η συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των «πρωταθλητών» στις εξαγωγές, δηλαδή των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και ουσιαστικά καθορίζουν τη συνολική εξαγωγική πορεία της χώρας.

Τέλος, η έρευνα περιλαμβάνει προτάσεις για την καλύτερη προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες περιλαμβάνουν, από πλευράς Πολιτείας, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, τη βελτίωση των υποδομών και του δικτύου μεταφορών και την περαιτέρω ανάπτυξη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)  στις κατά τόπους Πρεσβείες στο εξωτερικό. 

Ολόκληρο το κείμενο της έρευνας μπορείτε να το βρείτε εδώ . 

Η δεύτερη έρευνα με τίτλο «Εξαγωγική Δραστηριότητα των Επιχειρήσεων»  καταγράφει και αναλύει τις απόψεις των ίδιων των επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία και τη στρατηγική εξαγωγών που εφαρμόζουν. Στα αποτελέσματά της αποτυπώνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, όσο και των εταιρειών, εντοπίζονται τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από την εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσιάζονται τα κυριότερα εμπόδια και αδυναμίες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των εξαγωγών. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες προσδιορίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που θα συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών και τις στρατηγικές επιλογές που πρέπει να ακολουθήσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η Πολιτεία, ώστε να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγές.

Η εν λόγω έρευνα εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ICAP ΑΕ, με επικεφαλής ομάδας την Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών και τον Νίκο Ταβουλάρη, Senior Consultant, το διάστημα Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου του 2018.

Ολόκληρο το κείμενο της έρευνας μπορείτε να το βρείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω έρευνες μπορείτε να βρείτε στον κατωτέρω σύνδεσμο.

 https://www.dianeosis.org/research/oi-eksagoges-stin-ellada/