header

Ανασκόπηση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας- Ν. Κορέας κατά το 2007.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΟΣ
Ημερομηνία: 13/03/2008
Συναπτόμενο αρχείο: radE8CBAWWW7100F37_20080222.doc
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σεούλ
Κείμενο: Ι. Γενικά:

Προκειμένου να έχουμε μία καλύτερη εικόνα της εξέλιξης των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τη Ν. Κορέα κατά το παρελθόν έτος, παραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με έτη 2005 και 2006:

α) Εξαγωγές Ν. Κορέας προς Ελλάδα (σε χιλ. Δολ. Η.Π.Α.)
(Πηγή: Korea Customs Service)
2005 2006 2007
Κωδικός Είδος Αξία Αξία Αξία
8901 Κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής,
Ferryboats, φορτηγά πλοία, μαούνες
και παρόμοια σκάφη για τη μεταφορά προσώπων. 1.157.834 2.313.315 1.030.921
8703 Αυτοκίνητα και άλλα οχήματα μετά κινητήρος, προοριζόμενα για τη μεταφορά προσώπων. 2.55.233 176.174 183.277
4011 Ελαστικά αυτοκινήτων 8.413 11.229 15.315
8525 Συσκευές αναμεταδόσεως για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνικές εκπομπές.
Τηλεοπτικά μηχανήματα. Συσκευές σταθερής εικόνας. 69.116 53.760 1.447
8418 Ψυγεία, καταψύκτες 15.172 12.869 13.318
8517 Τηλεφωνικές συσκευές 624 216 93.202
7208 Προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα πάχου 600mm και πλέον 142 12.170 65.358
8415 Συσκευές κλιματισμού 13.172 11.916 23.332
8708 Μέρη και εξαρτήματα οχημάτων 14.679 14.264 14.078
8528 Συσκευές λήψεως για τηλεόραση. Video monitors. Video projectors. 4.117 3.870 8.893
6004 Πλεκτά ενδύματα 5.258 3.851 4.754
5503 Συνθετικές ίνες μη επεξεργασμένες για την κλωστοϋφαντουργία 3.664 5.126 6.256
Σύνολο 1.547.424 2.618.760 1460.151
Λοιπά 245.458 149.473 200.772
Γενικό Σύνολο 1.792.882 2.768.233 1.660.923

β) Εξαγωγές Ελλάδος προς Ν. Κορέα (σε χιλ. δολ. Η.Π.Α.)
(Πηγή: Korea Customs Service)
2005 2006 2007
Κωδικός Είδος Αξία Αξία Αξία
8470 Υπολογιστικές μηχανές 0 1 17.255
2401 Καπνός (ακατέργαστος) 21.036 20.426 11.408
5201 Βαμβάκι (μη “λαναρισμένο ή χτενισμένο”) 18.850 5.693 6.890
2710 Πετρελαιοειδή 32.573 15.035 1.518
4302 Κατεργασμένα γουνοδέρματα 2.959 4.595 3.480
6802 Οικοδομικές πέτρες 2.022 2.359 1.451
2008 Φρούτα, ξηροί καρποί, μέρη φυτών, συσκευασμένα ή διατηρημένα. 1.804 1.630 1.254
3304 Προϊόντα ομορφιάς, make up.
Προϊόντα περιποιήσεως δέρματος. 1.458 1.614 583
1509 Ελαιόλαδο 1303 841 893
2204 Οίνοι 26 9 19
7117 Ψευδοκοσμήματα 124 520 58
7113 Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα 933 1.032 1.133
0304 Φιλέττα ψαριών (φρέσκα, σψυγμένα, κατεψυγμένα) 10 522 1.336
8906 Λοιπά Θαλάσσια σκάφη 926 280 519
7602 Απορρίματα αλουμινίου και scrap 868 401 537
3004 Φάρμακα σε συσκευασία για λιανική πώληση 117 686 68
Σύνολο 85.009 55.644 48.402
Λοιπά 7.748 27.785 11.720
Γενικό Σύνολο 92.757 83.429 60.122

Ο όγκος την εμπορικών συναλλάγων την δύο χωρών ανήλθε το 2007 στα 1.721.045 εκ. $. Το έλλειμμα για την Ελλάδα έφθασε τα 1.600.801 εκ.$ (Το 2006 ανερχόνταν σε 2.684.804 εκ.$).
Το παρελθόν έτος, η Ελλάδα κατείχε την 89η θέση από πλευράς εισαγωγών εκ μέρους της Ν. Κορέας και την 38η από πλευράς εξαγωγών της.

ΙΙ. Συμπεράσματα – εκτιμήσεις
Πρώτη διαπίστωση είναι η ανακοπή της πορείας των εξαγωγών της Ν. Κορέας προς Ελλάδα, κυρίως λόγω μειώσεως της αγοράς, από τη χώρα αυτή, θα λασσίων σκαφών. Έτσι το γενικό σύνολο της αξίας των εξαγωγών, της υπό εξέταση χώρας, μειώθηκε, σε σχέση με το 2006, κατά 40%. Οι πωλήσεις πλοίων προς τη χώρα μας περιορισθηκαν σε ποσοστό 55,5%. Σημαντικότατη επίσης υπήρξε η μείωση της αξίας των εξαγωγών συσκευών αναμεταδόσεως για ραδιοτηλεοπτική χρήση (8525), ήτοι σε ποσοστό 97,4%. Η αξία των εξαγομένων λοιπών αγαθών προς Ελλάδα διαμορφώθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2006. Αξιοσημείωτη, εν τούτοις, υπήρξε η αύξηση πωλήσεως τηλεφωνικών συσκευών (+43.149!), προϊόντων σιδήρου ή χάλυβα (+537%) και συσκευών κλιματισμού (+195,8%). Από πλευράς Ελλάδας, οι εξαγωγές σε σχέση με το 2006 μειώθηκαν κυρίως λόγω της απωλείας 24 εκ. $ από πτώση των πωλήσεων στη Ν. Κορέα ακατέργαστου καπνού και πετρελαιοειδών.
Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να επισημάνουμε ότι τρία (3) πρωτογενή προϊόντα όπως τα πετρελαιοειδή ο ακατέργαστος καπνός και το ακατέργαστο βαμβάκι καθορίζουν την πορεία των εξαγωγών μας προς Ν. Κορέα.

π.χ. (Πηγη : Korea Customs Service, σε χιλ. $ Η.Π.Α.)
Κωδικός Είδος – Προϊόν 2007 2006 2005
2710 Πετρελαιοειδή 1.518 15.035 32.573
2401 Καπνός (ακατέργαστος) 11.408 20.426 21.036
5201 Βαμβάκι (μη “λαναρισμένο ή χτενισμένο”) 6.890 5.693 18.550
Σύνολο 19.816 41.154 72.159
Γενικό Σύνολο 60.122 83.429 92.757
Λοιπά 40.306 42.275 20.598

Εάν οι εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων προς την υπό εξέταση χώρα είναι αυξημένες, αναλόγως αυξημένη είναι και η αξία του συνόλου των Ελληνικών εξαγωγών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα προϊόντα, αυτά, ανελαστικής εν τούτοις ζητήσεως από τον απλό καταναλωτή, αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά” του εξαγωγικού εμπορίου της Ελλάδος στη Ν. Κορέα.
Το 2005 αποτελούσαν το 77,8% του συνόλου της αξίας των εξαγομένων Ελληνικών προϊόντων. Το 2006 το 49,3% και το 2007 το 32,9%.
Είναι ευνόητο ότι τα πετρελαιοειδή τα οποία το 2005 αποτελούσαν σχεδόν το 1/3 της αξίας των Ελληνικών εξαγωγών με αξία 32,5εκ.$ και το 2007 έφθασαν μόλις το 1,5 εκ. $ συνεισέφεραν ελάχιστα, σε σχέση με άλλα έτη, στην αύξηση των εξαγωγών μας. Το γεγονός όμως αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό με τη δραματική άνοδο της διεθνούς τιμής των καυσίμων. Η κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής οικονομίας σε καύσιμα και τα επεξεργασμένα προϊόντα τους, δεν επιτρέπει την όπως άλλοτε μαζικότερη εξαγωγή τους.
Οι εξαγωγές του Ελληνικού ακατέργαστου καπνού στη Ν. Κορέα παρουσιάζουν δύο προβλήματα:
α) Η σχεδόν μονοπωλιακά εισάγουσα καπνά εταιρεία KTG, με την δικαιολογία ότι η εσωτερική κατανάλωση σιγαρέττων έχει δραστικά περιορισθεί λόγω επιβολής εκτάκτου φόρου καταναλώσεως, έχει περιορίσει τις εισαγωγές από Ελλάδα.
β) Στην μη καλλιέργεια στην Ελλάδα, όπως άλλοτε, ορισμένων ποικιλιών Ανατολικών καπνών που αγόραζε κατά το παρελθόν, η προαναφερόμενη εταιρεία και εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να τα εισάγει.
Για το θέμα αυτό ο κ. Πρέσβης, συνοδευόμενος από τον υπογράφοντα, προέβη σε δύο (2) προφορικά διάβηματα προς το εδώ Υπουργείο Εξωτερικών (Δ/νση Χωρών Ε.Ε.). Η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήθηκε στηρίχθηκε σε υλικό που συνέλεξε το Γραφείο μας. Εν τούτοις η υπόθεση χρήζει πολιτικών χειρισμών σε συνεργασία με τους Ελληνες καπνοβιομηχάνους (κυρίως ΣΕΚΑΠ).
Οι εξαγωγές ακατεργάστου βαμβακιού αν και το 2007 ήσαν κατά 17% μεγαλύτερες από το 2006, απέχουν αρκετά της αξίας του 2005 (18,5 εκ $) Σε συζήτηση μου με εδώ εισαγωγείς, επί του θέματος, μου διετύπωσαν την άποψη ότι η κακοκαιρία δημιούργησε στο Ελληνικό βαμβάκι προβλήματα που επηρέασαν, την ήδη γνωστή στην Κορέα, εξαιρετική ποιότητά του (μακριές ίνες , μεταξοειδής υφή), ενώ παράλληλα η τιμή του ήταν αρκετά υψηλή.
Δεν θα πρέπει επίσης να λησμονείται ότι η Κίνα, με φθηνά γενικώς προϊόντα, ανεξαρτήτως ποιότητας, επηρεάζει τις εισαγωγές ομοειδών προϊόντων τρίτων χωρών στη Ν. Κορέα και την Ιαπωνία ενδεχομένως. Γιά το λόγο αυτό επείγει η υπογραφή συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και Ν. Κορέας, που θα δώσει ώθηση σε ορισμένα Ελληνικά προϊόντα.

ΙΙΙ. Προτάσεις

Προκειμένου να ανακοπεί η φθίνουσα πορεία των Ελληνικών εξαγωγών προς τη Ν. Κορέα, η οποία εν τούτοις επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αντίστοιχη πορεία των επί μέρους εξαγωγών πετρελαιοειδών, ακατέργαστου καπνού και βαμβακιού, θα πρέπει κατά την άποψη μας να υπάρξουν οι εξής ενδεικτικές ενέργειες:
1) Με στόχο να γίνουν γνωστά τα Ελληνικά προϊόντα να πυκνώσουν οι επιχειρηματικές αποστολές στη Ν. Κορέα. Να ηγείται, τουλάχιστον ετησίως, μίας των αποστολών, υψηλόβαθμο πολιτικό πρόσωπο. Σημειώνουμε ότι τέτοια αποστολή δεν έχει οργανωθεί από συστάσεως του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ. Πλέον δηλαδή των 10 ετών! Αντίθετα συχνότατες είναι τέτοιου είδους αποστολές από άλλες χώρες και μάλιστα ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα.
2) Να οργανώνονται κατά καιρούς ημερίδες αποκλειστικά για την Κορέα, είτε από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΞ (Β8), είτε από Επιμελητήρια, τον ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, ΕΛΚΕ, κ.λ.π. Να ζητηθεί και η συνδρομή της Πρεσβείας της Ν. Κορέας. Ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα ομιλεί για Κίνα και Ιαπωνία. Ορισμένοι θεωρούν τη Ν. Κορέα ως περίπου τρικοσμική χώρα.
3) Να δοθεί έμφαση στην προβολή ορισμένων προϊόντων μας που υστερούν όπως π.χ. ελαιόλαδο, οίνοι. Να χρηματοδοτηθεί μία τέτοια προσπάθεια και να επαναλαμβάνεται ανά τακτικά διαστήματα.
Επίσης λόγω του τεραστίου ελλείμματος στο εμπορικό μας ισοζύγιο (είμαστε οι καλύτεροι πελάτες των Κορεατικών ναυπηγείων που κατέχουν την 1η θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες) και της χαμηλής προστιθεμένης αξίας των εξαγομένων προϊόντων μας, πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση τουριστών, επενδυτικών κεφαλαίων και στην εξαγωγή, στη συγκεκριμμένη χώρα, υπηρεσιών.
Έχουμε σε κάθε ευκαιρία τονίσει την αναγκαιότητα εγκαινιάσεως απευθείας αεροπορικής γραμμής Σεούλ-Αθηνών. Επίσης της επιτεύξεως συνεργασιών σε τομείς όπως η πληροφορική, οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι μεικτές εταιρείες τροφίμων, η βιοτεχνολογία, η αγορά ακινήτων, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, η δημιουργία τεχνολογικών πάρκων, η εκμετάλλευση πάσης μορφής ενέργειας και η ανακύκλωση απορριμάτων. Επίσης της συνεργασίας κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα με αντίστοιχες Κορεατικές στο χώρο της Μέσης Ανατολής, όπου οι τελευταίες αναπτύσσουν εσχάτως εξαιρετική δραστηριότητα. Επιπλέον προωθήσεως εκεί δομικών μας υλικών (π.χ. μάρμαρα).
Η υλοποίηση των ανωτέρω, υπό στοιχεία 1-3 ενδεικτικώς μνημονευομένων ενεργειών, επείγει. Άλλως, φοβούμεθα, θα επιδεινωθεί περαιτέρω το έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο με την υπό εξέταση χώρα.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov