header

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΘΕΣΗ MEDIBAT 2013, SFAX 6-9.3.2013)
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 15/05/2013
Συναπτόμενο αρχείο: rad6A053ACIER XALYVAS.zip
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Κείμενο: Αποστέλλεται, συνημμένως, προς διευκόλυνση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, συγκεντρωτικός πίνακας αιτημάτων ζήτησης εισαγωγής χάλυβα τα οποία προέκυψαν κατόπιν επισκέψεως της υπογράφουσας στην Έκθεση MEDIBAT 2013 (Sfax, 6-9/3/2013) και προσωπικής επικοινωνίας με τους αρμοδίους των τυνησιακών εταιριών που συμμετείχαν. Τα αιτήματα έχουν ήδη δημοσιευτεί μεμονωμένα στην ενότητα "Προσφορά Ζήτηση Επιχειρηματικής Συνεργασίας" και έχουν αποσταλεί και σε όλα τα Επιμελητήρια. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτονται οι φωτογραφίες των διαφημιστικών φυλλαδίων των εταιριών SORETEL, SOTIMETAL, LA CERAMIQUE.
Επισημαίνεται ότι το δασμολόγιο για τις εισαγωγές προϊόντων στην Τυνησία είναι προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου των τελωνείων http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667.
Η βάση market access database (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) της Ε.Ε. ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναφέρει εκτός από το δασμολόγιο τις διαδικασίες και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την εξαγωγή. Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος ως ακολούθως: αναγραφή σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης market access, επιλογή του ιστοτόπου europa και στη συνέχεια exporter’s guide to import formalities και ειδικότερα για τους δασμούς, applied tariffs database. Πρέπει να εισαχθούν οι πρώτοι 4 ή 6 κωδικοί των προϊόντων (υπάρχει συμφωνία μεταξύ κωδικών όπως δίνονται από τα Τυνησιακά Τελωνεία και τις βάσεις δεδομένων της Ε.Ε. όσον αφορά τα 8 πρώτα ψηφία).
Η εγγραφή εταιρίας σε Επιμελητήριο, σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική όπως ισχύει στην Ελλάδα. Θεωρητικά, οι εταιρίες πρέπει να είναι καταχωρημένες στο εμπορικό μητρώο http://www.registre-commerce.tn/search/RCCSearch.do?action=getPage&rg_type=PM&search_mode=NORMAL. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας επισημαίνει ότι η βάση μπορεί να μην είναι επικαιροποιημένη. Η εταιρία SORENCO (www.sorenco.com.tn) ειδικεύεται στις αξιολογήσεις εταιριών. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας δε φέρει ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας.
Προτείνεται στους Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (http://www.oaep.gr) για να συζητήσουν λεπτομέρειες ενδεχόμενης συμφωνίας τους με τυνησιακές εταιρίες και να εξετάσουν την πιθανότητα ασφάλισης τους για εμπορικούς και αν το κρίνουν απαραίτητο και για πολιτικούς κινδύνους. Επισημαίνουμε ότι κατά την εξέταση του φακέλου, προκειμένου να καθοριστεί το ασφάλιστρο, ο Ο.Α.Ε.Π. θα ενημερώσει τους αιτούντες για πληροφορίες που θα συλλέξει σχετικά με την εταιρία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συνεργαστούν.
Ακόμα, οι επιχειρηματίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ε.Β.Ε.Α.(210-3624341, 2103382311 & 310, fax. 2103624341, e-mail. arbitrarty@acci.gr, www.acci.gr) προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιλάβουν ρήτρα διαιτησίας στη συμφωνία τους με τις τυνησιακές εταιρίες ή/και ρητή αναφορά στο εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η διαιτησία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης εμπορικών διαφορών, χωρίς τις καθυστερήσεις και την υπερβολική τυπικότητα των τακτικών δικαστηρίων. Η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης.
Σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, η πληρωμή των εισαγωγών στη χώρα, με ορισμένες εξαιρέσεις, γίνεται με τη διαδικασία (irrevocable) Letter of Credit ή Cash Against Documents (http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/relations/commerce.jsp#import).
Η γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου στην Τυνησία είναι, εκτός από τα αραβικά, τα γαλλικά και όχι τα αγγλικά. Η Τυνησία βρίσκεται δυο ώρες πίσω σε σχέση με την Ελλάδα τους θερινούς μήνες. Προτείνουμε η επικοινωνία με τις εταιρίες να γίνει Δευτέρα με Παρασκευή πρωινές ώρες.
Eιρήνη Καμά
Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τύνιδας
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov