header

Ολοκλήρωση της 4ης αναθεώρησης του ΔΝΤ, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού για την Αλβανία και έγκριση εκταμίευσης € 36 εκατ.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΑΛΒΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 03/06/2015
Συναπτόμενο αρχείο: rad0110E042815-letter of intent.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων
Κείμενο: H Συμφωνία Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund Facility – EFF), η οποία εγκρίθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, 2014, από την Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), παραμένει ο κύριος οδηγός των Οικονομικών πολιτικών της Αλβανίας, σύμφωνα με κοινή επιστολή των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου, Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας κ.κ. S. Cani και A. Ahmetaj και του Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας κ. G. Sejko, προς την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ κα. Ch. Lagarde, με την οποία δηλώνουν ότι οι εν λόγω πολιτικές θα συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών. (Προς ενημέρωση και πληρέστερη εικόνα, επισυνάπτεται η ως άνω κοινή επιστολή, καθώς και το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, το οποίο εξετάζει την πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος της Αλβανίας και περιγράφει τις πολιτικές της Κυβέρνησης και της Τράπεζας της Αλβανίας).

Οι προτεραιότητες της πολιτικής της Αλβανικής Κυβέρνησης, κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες, θα επικεντρωθούν στη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, στη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναβιώνοντας την πιστωτική επέκταση, καθώς και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλβανική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την επιδίωξη, μεταξύ άλλων, μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, με έμφαση στα φορολογικά έσοδα και στις δημόσιες δαπάνες.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΔΝΤ, την Πέμπτη 14 τ.μ., το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ολοκλήρωσε την τέταρτη αναθεώρηση των οικονομικών επιδόσεων της Αλβανίας, στο πλαίσιο του EFF. Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης επιτρέπει την άμεση εκταμίευση ποσού ύψους περίπου € 35,9 εκατ. (ή SDR 28,88 εκατ.), φέρνοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις του ΔΝΤ για την Αλβανία στο ποσό των € 153,1 εκατ. (ή SDR 123,1 εκατ.), μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η απόφαση ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι τα κριτήρια απόδοσης, που είχαν τεθεί μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου 2014 υλοποιήθηκαν και τα διαθρωτικά σημεία αναφοράς επιτεύχθηκαν σχεδόν όλα, εκτός από ένα ενδεικτικό στόχο (ο ενδεικτικός στόχος αφορά στη συσσώρευση νέων καθυστερούμενων οφειλών, ο οποίος τελικώς δεν έχει επιτευχθεί με μικρή απόκλιση). Όσον αφορά στην οικονομική ανάκαμψη κρίνεται ότι αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αλβανία, αλλά παραμένει κάτω των δυνατοτήτων που υπάρχουν και μπορούν να επιτευχθούν.
Επιπλέον, το υψηλό ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) δημιουργεί αποστροφή κινδύνου για τις τράπεζες και η πιστωτική επέκταση παραμένει υποτονική, παρά τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας.

Ωστόσο, θεωρείται ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, οι οποίοι προέρχονται από εξωτερικές αντιπληθωριστικές πιέσεις, την πολυπλοκότητα των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ανάγκη για συνεχή πολιτική δέσμευση για δημοσιονομική προσαρμογή. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι οι αλβανικές αρχές πρέπει να παραμείνουν πιστές στις πολιτικές που εφαρμόζουν, με στόχο τον περιορισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού για το 2015, ώστε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Επίσης, η μείωση του δημόσιου χρέους, σε μεσοπρόθεσμη βάση, απαιτεί πολιτική δέσμευση για τη διατήρηση της σημαντικής δημοσιονομικής εξυγίανσης που ξεκίνησε το 2014.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ η προσεκτική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας είναι γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη των πιστώσεων. Η προληπτική εποπτεία που εφαρμόζεται στα γρήγορα αναπτυσσόμενα τμήματα του τραπεζικού τομέα κρίθηκε ικανοποιητική, ενώ τα κενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορούν στη μη τραπεζική εποπτεία κρίθηκε ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα. Επιπλέον, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα από τη φιλόδοξη μεταρρύθμιση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας των Αλβανικών Αρχών ήταν εντυπωσιακά, η διατήρηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι κρίσιμη.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε 36μηνη ρύθμιση στο πλαίσιο του EFF για την Αλβανία, στις 28 Φλεβάρη 2014, με ποσό που ισοδυναμεί με περίπου € 367,5 εκατ.(ή SDR 295,42 εκατ.). Η εφαρμογή του προγράμματος της αλβανικής Κυβέρνησης θα συνεχίσει να παρακολουθείται από το Ταμείο μέσω αξιολογήσεων, ποσοτικών κριτήριων επιδόσεων, ενδεικτικών στόχων, και διαρθρωτικών σημείων αναφοράς.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov