header

Αποτελέσματα της τσεχικής οικονομίας για το 2016 και προβλέψεις για το 2017
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΤΣΕΧΙΑ
Ημερομηνία: 10/04/2017
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πράγας
Κείμενο:

Σύμφωνα με έκθεση του τσεχικού Υπουργείου Οικονομικών, η οικονομική ανάπτυξη της Τσεχίας επιταχύνθηκε ελαφρά, ανερχόμενη σε 0,4%, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και σε 1,9%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Για ολόκληρο το 2016, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4%.

Ο κύριος αναπτυξιακός πυλώνας κατά το 2016 ήταν η κατανάλωση των νοικοκυριών, η οποία αυξήθηκε κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2015. Η αύξηση της κατανάλωσης στηρίχτηκε στην υψηλή απασχόληση, στις αυξήσεις στους μισθούς και στον ιδιαίτερα χαμηλό πληθωρισμό κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.

Οι εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο έπαιξαν επίσης έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Η συμβολή του στο ΑΕΠ, η οποία ανήλθε σε 1,1%, ήταν σχεδόν ισόποσα μοιρασμένη μεταξύ των βελτιώσεων στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο των υπηρεσιών. Η εξασθένηση του εξωτερικού εμπορίου τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και εντός της ΕΕ, οδήγησε σε επιβράδυνση στην ετήσια πραγματική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από 7,7% το 2015, σε 4,3% το 2016. Ωστόσο, οι τσεχικές εισαγωγές επιβραδύνθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό καθώς από 8,2% μειώθηκαν σε 3,2%, κυρίως λόγω της μείωσης των επενδύσεων εντάσεως εισαγωγών.

Η επιβράδυνση στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά 3,7% σε ετήσια βάση οφείλεται στη σχεδόν κατά 1/3 μείωση των δημοσίων επενδύσεων σε σχέση με την πολύ υψηλή βάση του 2015.

Από την πλευρά της προσφοράς της οικονομίας, η πραγματική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 2,2% το 2016. Η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της ήρθε, παραδοσιακά, από τον μεταποιητικό τομέα και συγκεκριμένα τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Εν αντιθέσει, μείωση σημείωσαν ο τομέας των κατασκευών – λόγω της μείωσης στην επενδυτική δραστηριότητα – και οι τομείς της βιομηχανίας εκτός της μεταποίησης.

Οι δείκτες εμπιστοσύνης, ο δείκτης PMI (Δείκτης των Διευθυντών Αγορών), η βιομηχανική παραγωγή και το λιανικό εμπόριο, καταδεικνύουν, για τις αρχές του 2017, ισχυρότερη ανάπτυξη σε σύγκριση με το τέλος του 2016.

Όσον αφορά στην εσωτερική ζήτηση, αναμένεται επαναφορά της αύξησης στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Το σταδιακό ξεκίνημα, συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, έργων και προγραμμάτων – από την προγραμματική περίοδο 2014-2020 – θα υποστηρίξει όχι μόνο τις δημόσιες αλλά και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις, συνεπώς, είναι πιθανόν να σημειώσουν και πάλι αύξηση, κατόπιν της μείζονος μείωσης του 2016, ενώ η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων προβλέπεται να επιταχυνθεί ελαφρώς.

Η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το 2017 και το 2018 αναμένεται να φτάσει σε 2,5%.

Κατά το τελευταίο δίμηνο του 2016 και τις αρχές του 2017, παρατηρήθηκε σημαντική επιτάχυνση στην αύξηση των τιμών του καταναλωτή, οι οποίες υπερέβησαν τον στόχο της Τσέχικης Κεντρικής Τράπεζας (CNB). Η επιτάχυνση του πληθωρισμού επηρεάστηκε κυρίως από τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, οι οποίες αντικατόπτριζαν τη σταθερά αυξανόμενη τιμή του αργού πετρελαίου και την υποχώρηση της αντιπληθωριστικής επίδρασης της μείωσης των τιμών των εισαγόμενων αγαθών.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το Υπουργείο Οικονομικών αναδιαμόρφωσε τις προβλέψεις του για τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό του 2017 από 2,0% σε 2,4% και του 2018 από 1,6% σε 1,7%.

Όσον αφορά στην αγορά εργασίας, η θετική πορεία της οικονομίας αντικατοπτρίζεται στην υψηλή αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016, η απασχόληση σημείωσε εκ νέου σημαντική αύξηση – τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Τσέχικης Δημοκρατίας – κατά 2,2%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Ο εποχικά διαμορφωμένος δείκτης ανεργίας μειώθηκε περαιτέρω σε 3,4% τον Ιανουάριο του 2017 – ο χαμηλότερος σε ολόκληρη την Ε.Ε. από την αρχή του 2016. Η χαμηλή ανεργία και οι αναντιστοιχίες μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας αντικατοπτρίζονται στη ταχύτερη ανάπτυξη των πραγματικών μισθών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Ωστόσο, η έλλειψη εργαζόμενων δημιουργεί προσκόμματα στην περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής. Η ανεργία προβλέπεται να φτάσει το 3,4% για το 2017 και το ίδιο ποσοστό για το 2018. Στο επίπεδο αυτό, η ανεργία δεν έχει περιθώρια για περαιτέρω μείωση.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεχίζει να είναι πλεονασματικό από το 2014. Το 2016 έφτασε το 1,1% του ΑΕΠ και ήταν το υψηλότερο στην ιστορία του ανεξάρτητου τσεχικού κράτους. Η πρόβλεψη για το 2017 είναι 0,4% του ΑΕΠ και, για το 2018, 0,5% του ΑΕΠ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Τσεχίας, το 2016, το δημοσιονομικό ισοζύγιο έκλεισε με πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ. Η βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων, και, συγκεκριμένα, στην κατά 5,8% αύξηση στα έσοδα από τους φόρους (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Το δημόσιο χρέος μειώθηκε από 40,3% του ΑΕΠ σε 37,2% του ΑΕΠ το 2016.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov