header

Μέτρα για την ανάπτυξη του τομέα παραγωγής χερσαίας αιολικής ενέργειας στη Γαλλία
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 10/12/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Οικολογικής Άμυνας (Conseil de Défense Écologique) της 8ης Δεκεμβρίου τ.έ., η γ/Κυβέρνηση παρουσίασε μέτρα για την ανάπτυξη του τομέα παραγωγής χερσαίας αιολικής ενέργειας, ως βασικού πυλώνα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Τα μέτρα έχουν ως κύριο στόχο την αρμονική ανάπτυξη του τομέα, την ενίσχυση της διαβούλευσης και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των τοπικών αρχών και των πολιτών στη διαδικασία.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης στηρίζεται σε 5 βασικούς άξονες:

  1. Μείωση της ‘φωτορύπανσης’ που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες: ο φωτισμός των αιολικών πάρκων είναι απαραίτητος για την ασφάλεια της αεροπορίας. Ωστόσο, ο φωτισμός αυτός είναι ενοχλητικός για τους κατοίκους της περιοχής. Ως εκ τούτου, από τον Δεκέμβριο τ.έ. θα δοκιμαστούν διάφορες λύσεις για τη μείωση της ‘φωτορύπανσης’. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αναμένονται μέσα στους επόμενους 6 μήνες, προκειμένου να εφαρμοστούν στο σύνολο των αιολικών πάρκων με στόχο την πλήρη κατάργηση του φωτισμού. Τέτοιες λύσεις θα μπορούσαν να προβλέπουν π.χ. την αντικατάσταση ορισμένων συστημάτων φωτισμού σε αιολικά πάρκα με συστήματα που θα ενεργοποιούνται μόνο όταν περνούν αεροπλάνα.
  2. Βελτίωση της ανακύκλωσης των ανεμογεννητριών και υποχρέωση εκσκαφής των θεμελίων: ο νόμος προβλέπει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των αιολικών πάρκων είναι υπεύθυνοι για την απεγκατάσταση του εξοπλισμού και την αποκατάσταση του εδάφους, υποχρεώνοντάς τους να απομακρύνουν το σύνολο των θεμελίων των ανεμογεννητριών μετά το πέρας της περιόδου εκμετάλλευσης και θέτοντας ελάχιστους στόχους ανακύκλωσης των εξαρτημάτων, οι οποίοι αυξάνονται σταδιακά. Έτσι, από την 1η Ιουλίου 2022, τουλάχιστον το 90% της συνολικής μάζας των αποσυναρμολογημένων ανεμογεννητριών θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ανέρχεται στο 95% της συνολικής μάζας των ανεμογεννητριών, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου ή τμήματος των θεμελίων.
  3. Ενίσχυση της διαφάνειας και των διαδικασιών διαβούλευσης επί των αιολικών έργων: το κράτος σε συνεργασία με εκπροσώπους του τομέα θα εκπονήσουν χάρτη καλών πρακτικών, ο οποίος θα προβλέπει ότι ο φορέας υλοποίησης κάθε έργου θα πρέπει να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αρχής στην οποία θα εγκατασταθεί το έργο, υποβάλλοντας στον δήμο εγκατάστασης του έργου αλλά και στους όμορους δήμους τα συμπεράσματα της μελέτης επιπτώσεων ένα μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για περιβαλλοντική άδεια. Σε ορισμένες περιοχές, όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση αιολικών έργων, θα προβλέπεται ειδικός ρυθμιστικός μηχανισμός σε περίπτωση που η συγκέντρωση ξεπεράσει ένα ανώτατο όριο. Επιπλέον, για την ενίσχυση της διαφάνειας κατά την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, πρόκειται να λειτουργήσει από το 2021 ηλεκτρονική βάση δεδομένων, προσβάσιμη σε όλους, στην οποία θα καταγράφονται οι υφιστάμενες και οι υπό ανάπτυξη αιολικές εγκαταστάσεις.
  4. Διευκόλυνση της συμμετοχής των τοπικών αρχών και των κατοίκων στα αιολικά έργα: η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συγχρηματοδοτήσει για μία περίοδο τουλάχιστον 3 ετών την ανάπτυξη δικτύου τεχνικών συμβούλων για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν τα δικά τους έργα ή να συμμετέχουν σε αιολικά ή φωτοβολταϊκά έργα. Η κρατική χρηματοδότηση θα ανέλθει στο ποσό των 5 εκ. ευρώ για 3 έτη. Επίσης, προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών για την οικονομική συμμετοχή των τοπικών αρχών σε έργα ΑΠΕ που στηρίζονται από το κράτος. Τέλος, η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες σχέδιο δράσης για την προώθηση της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αιολικά έργα. 
  5. Διασφάλιση καλύτερης κατανομής των αιολικών έργων σε ολόκληρη την επικράτεια: οι Νομάρχες, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τις Κοινότητες, θα καταρτίσουν χαρτογράφηση των κατάλληλων περιοχών για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του Πολυετούς Ενεργειακού Προγράμματος. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση των φαινομένων κορεσμού που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές (κυρίως στο Haut de France και το Grand Est), η κυβέρνηση θα απελευθερώσει εκτάσεις για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Σήμερα, μόλις το 20% των εδαφών είναι προσβάσιμο σε ανεμογεννήτριες. Ένας από τους λόγους για τους περιορισμούς αυτούς συνδέονται με τις ανάγκες της στρατιωτικής αεροπορίας, και κυρίως των στρατιωτικών ραντάρ. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αναθέτει στα Υπουργεία Οικολογικής Μετάβασης και Άμυνας τον εντοπισμό έως τον Μάρτιο του 2021 τεχνικών λύσεων για την απελευθέρωση εκτάσεων σε ζώνες αποκλεισμού ραντάρ. Χάρη σε αυτό το έργο, υπολογίζεται ότι μεταξύ 2021 και 2025, η κυβέρνηση θα ελευθερώσει έως και 14.000-18.000 τ.χλμ. για εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ο τομέας της αιολικής ενέργειας στη Γαλλία κατείχε μερίδιο 8,7% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020, ενώ το 2019, χάρη στα αιολικά πάρκα που λειτουργούν στη χώρα, απεφεύχθη η εκπομπή 15 Mt διοξειδίου του άνθρακα (που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές περίπου 8 εκ. οχημάτων). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον χάρτη πορείας της ενεργειακής πολιτικής της χώρας για τα επόμενα δέκα έτη (βλ. ανωτ. σχετ. έγγραφό μας), η κυβέρνηση σχεδιάζει να κατασκευάζει νέες χερσαίες παραγωγικές δομές αιολικής ενέργειας δυναμικότητας κατά μέσο όρο 2GW ετησίως, αλλά ο ρυθμός αυτός τα τελευταία δύο χρόνια έχει κυμανθεί μεταξύ 1,4GW και 1,6GW.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov