header

Διαδικτυακό σεμινάριο MEDEF σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (23.03.2021)
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 26/03/2021
Σχετικός σύνδεσμος: https://www.medef.com/uploads/media/node/0019/97/13692-guide-biodiversite-mars-2021.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23.03.2021 διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Γαλλικών Επιχειρήσεων MEDEF με θέμα “Βιοποικιλότητα: οι επιχειρήσεις δεσμεύονται” (Biodiversité : Les entreprises s'engagent). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε ενόψει της δημοσίευσης από τον MEDEF οδηγού με τίτλο “Επιχειρήσεις και Βιοποικιλότητα: τα κλειδιά για ανάληψη δράσης” (Biodiversité et Entreprises : Les clés pour agir https://www.medef.com/uploads/media/node/0019/97/13692-guide-biodiversite-mars-2021.pdf). Από το Γραφείο μας, το σεμινάριο παρακολούθησε η κα Αντωνία Παπαδοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του MEDEF, κ. Geoffroy Roux de Bézieux, μέσα από τη μεγάλη ποικιλομορφία των τοπικών κλιματικών συνθηκών και των οικοσυστημάτων της, τόσο στη μητροπολιτική Γαλλία όσο και στα υπερπόντια εδάφη, η Γαλλία αποτελεί τη 2η σε βιοποικιλότητα χώρα στον κόσμο. Ωστόσο, η βιοποικιλότητα υφίσταται μια εξαιρετικά γρήγορη και ανησυχητική διάβρωση, μια πρόκληση ίσης σημασίας με αυτήν της κλιματικής αλλαγής. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός, καθώς η δραστηριότητά τους συνδέεται άμεσα τόσο με τα έμβια όντα όσο και με την διατήρηση των πόρων και τη βιωσιμότητα των τόπων παραγωγής. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις λαμβάνουν μέτρα κατά των κινδύνων αυτών, τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν τα οικονομικά τους μοντέλα, αλλά και προσφέρουν ευκαιρίες, τόσο οικονομικά (νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα), όσο και όσον αφορά το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, υπαλλήλους, τοπικές κοινότητες, πελάτες κ.λπ.). Μέσω των ταλέντων και των εσωτερικών δεξιοτήτων τους, μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και εμπειριών στις επαγγελματικές τους ομοσπονδίες, μέσω των συνεργασιών που διαμορφώνουν και μέσω του διαλόγου που διατηρούν με τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι εταιρείες καλούνται να γίνουν βασικοί παράγοντες στην ανάκτηση της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά στην κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος από τις επιχειρήσεις και την ευαισθητοποίησή τους προκειμένου να αναλάβουν δράση. Γι αυτό το λόγο, ο MEDEF επιχειρεί, μέσω του οδηγού που δημοσίευσε εχθές, να προσφέρει τα κλειδιά για ανάληψη δράσης για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών ομοσπονδιών. Κλείνοντας ο κ. de Bézieux υπογράμμισε τη σημασία της ανάληψης δράσης και από πλευράς των καταναλωτών και των επενδυτών, οι οποίοι με τη στάση τους θα πρέπει να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να αποκλείουν όσες δεν συμμορφώνονται.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα Υφυπουργός Οικολογικής Μετάβασης, αρμόδια για τη Βιοποικιλότητα, κα Bérangère Abba, τόνισε ότι το 2021 αποτελεί το Έτος Βιοποικιλότητας. Ο ρόλος των επιχειρήσεων σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ σημαντικός. Το 2020, μία αξιολόγηση των στόχων του Aichi για τη βιοποικιλότητα, που τέθηκαν το 2010, διαπίστωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί κανένας απολύτως στόχος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διάσκεψη των ΗΕ COP15 για τη Βιοποικιλότητα που θα λάβει χώρα στην πόλη Kunming της Κίνας το διάστημα 11-24 Οκτωβρίου τ.έ. αναδεικνύεται σε καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να λειτουργήσει όπως το COP21 για το κλίμα, καταλήγοντας στην υιοθέτηση ενός παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα για την επόμενη δεκαετία, ενός πλαισίου καθολικού, μετρήσιμου και φιλόδοξου. Για την προετοιμασία του COP15, η Γαλλία θα φιλοξενήσει στη Μασσαλία το Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Φύση, κατά το διάστημα 3-11 Σεπτεμβρίου τ.έ., με στόχο να δοθεί μία επιχειρησιακή απάντηση στην περιβαλλοντική κρίση και να εντοπισθούν οι λύσεις που θα επιτρέψουν τη ριζική μεταρρύθμιση της κοινωνίας και των καταναλωτικών πρακτικών. Η Γαλλία ελπίζει σε μία μαζική κινητοποίηση και συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Συνέδριο.

Επιπλέον, η Γαλλίδα Υφυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με την υιοθέτηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, όπου η Ευρ. Επιτροπή θέτει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, την προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας, τη λελογισμένη χρήση των υδάτινων πόρων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Σε εθνικό επίπεδο, το 2021 αποτελεί έτος ορόσημο για τη Γαλλία, καθώς περιλαμβάνει: α) την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Προστατευόμενες Περιοχές, που προβλέπει την προστασία του 30% της εθνικής επικράτειας και των θαλάσσιων περιοχών που ανήκουν στη χώρα από το 2022, το 10% εκ των οποίων υπό αυστηρή προστασία, β) την αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα επόμενα 10 έτη με την ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας https://biodiversite.gouv.fr/, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, γ) την υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εισαγόμενης Αποψίλωσης των Δασών, δ) τη διάθεση πόρων ύψους 30 δισ. ευρώ για την οικολογική μετάβαση από το Σχέδιο Ανάκαμψης France Relance, εκ των οποίων 250 εκ. ευρώ προορίζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ε) την υιοθέτηση του Νόμου για το Κλίμα και την Ανθεκτικότητα, ο οποίος προέκυψε μέσα από μία μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων της ‘Σύμβασης των Πολιτών για το Κλίμα’ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή προς συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση, και ο οποίος θεσμοθετεί σημαντικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Ο Γενικός Διευθυντής του Γαλλικού Γραφείου για τη Βιοποικιλότητα κ. Pierre Dubreuil επεσήμανε ότι οι προκλήσεις για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας είναι πιο πολύπλοκες από αυτές της κλιματικής αλλαγής. Το 50% των υγροτόπων έχει εξαφανιστεί εντός 50 ετών, ενώ το 60% των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και το 40% της χερσαίας βιοποικιλότητας έχουν υποστεί πολύ σημαντική διάβρωση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή την επιδείνωση, όπως η υπερβολική δέσμευση γης, η αποψίλωση των δασών, η χημική και πλαστική ρύπανση, το παράνομο εμπόριο ειδών, η κλιματική αλλαγή κ.ά. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Γαλλία ίδρυσε το 2019 το Γαλλικό Γραφείο για τη Βιοποικιλότητα (Office Français de la Biodiversité), που αποτελεί τον μοναδικό οργανισμό παγκοσμίως που συγκεντρώνει όλους τους φορείς και συντονίζει όλες τις δημόσιες πολιτικές και δράσεις για την πιο αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα, θαλάσσιο, υδάτινο και χερσαίο. Στόχος του Γραφείου είναι να κινητοποιήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές κ.ά., προσφέροντάς τους υποστήριξη προκειμένου να ενσωματώσουν δράσεις και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, διοργανώθηκαν 2 στρογγυλές τράπεζες όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι ΜΚΟ, περιφερειακών αρχών και επιχειρήσεων, προκειμένου να συζητηθούν οι βέλτιστοι τρόποι κινητοποίησης των φορέων για την καλύτερη προστασία της βιοποικιλότητας. Από τις παρεμβάσεις, συγκρατούμε αυτή της Γενικής Εκπροσώπου της ένωσης Επιχειρήσεις για το Περιβάλλον (Entreprises pour l'Environnement), κας Claire Tutenuit, η οποία παρουσίασε την πρωτοβουλία Act4nature (http://www.act4nature.com/en/) της οποίας ηγείται, και η οποία ξεκίνησε το 2018 με στόχο να επιταχύνει συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις υπέρ της φύσης και δημιουργήθηκε από επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς. Οι γαλλικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν έχουν υπογράψει 10 κοινές δεσμεύσεις, καθώς και ορισμένες μεμονωμένες δεσμεύσεις, οι οποίες οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια SMART (Specific-συγκεκριμένες, Measurable-μετρήσιμες, Attainable-εφικτές, Relevant-σχετικές και Time-bound-χρονικά δεσμευμένες). Επιπλέον, οι εταιρείες Séché Environnement (αξιοποίηση και διαχείριση αποβλήτων), Rocher (καλλυντικά προϊόντα και είδη ένδυσης) και Géochanvre (βιοδιασπώμενα υφάσματα από 100% φυσική κάνναβη) παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλεί η δραστηριότητά τους.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov