header

Σταδιακή κατάργηση των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης στη Γαλλία
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 26/05/2021
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Στη Γαλλία, οι πλαστικές συσκευασίες προϊόντων που διατίθενται στην αγορά κάθε χρόνο αντιστοιχούν σε 2,2 εκ. τόνους. Η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών αυτών είναι ανεπαρκής και το ποσοστό ανακύκλωσής τους κρίνεται αρκετά χαμηλό, στο 27%. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Γαλλία έθεσε ως στόχο τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης έως το 2040, μέσω του Νόμου κατά της σπατάλης για μία κυκλική οικονομία της 10ης Φεβρουαρίου 2020 (Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire). Ο Νόμος εισάγει νέες διατάξεις με στόχο τη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης και την προώθηση της ανάπτυξης επαναχρησιμοποιήσιμων, ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων συσκευασιών, προβλέποντας ότι κάθε 5 έτη θα ορίζονται με Διάταγμα εθνικοί στόχοι για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (Réduire-Réutiliser-Recycler) των πλαστικών συσκευασιών. Το πρώτο διάταγμα ‘3R’, όπως αποκαλείται, για την περίοδο 2021-2025 δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2021.

Οι στόχοι που ορίζονται στο πρώτο αυτό Διάταγμα 3R καθορίστηκαν με βάση μία μελέτη, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (οικονομικοί παράγοντες, βιομηχανικά τεχνικά κέντρα, ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών, τοπικές κοινότητες). Το Διάταγμα θέτει τρεις στόχους για την περίοδο 2021-2025:

  1. Στόχος μείωσης κατά 20% στις πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης έως το τέλος του 2025, από το οποίο τουλάχιστον το ήμισυ θα επιτευχθεί μέσω επαναχρησιμοποίησης.
  2. Στόχος για 100% μείωση των ‘περιττών’ πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης, όπως πλαστικές κυψέλες γύρω από μπαταρίες και λαμπτήρες, μέχρι το τέλος του 2025.
  3. Στόχος για ανακύκλωση του 100% των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει ότι οι πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά θα είναι ανακυκλώσιμες, δεν θα δυσχεραίνουν τη διαδικασία διαλογής και δεν θα περιέχουν ουσίες ή στοιχεία που ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση του ανακυκλωμένου υλικού.

Η πλήρης κατάργηση της χρήσης πλαστικών συσκευασιών φαίνεται να ανταποκρίνεται σε μια ισχυρή κοινωνική προσδοκία των καταναλωτών. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της CITEO (μη κερδοσκοπική εταιρεία ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε από εταιρείες του τομέα της μαζικής κατανάλωσης και διανομής για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών τους), σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τις συσκευασίες, οι Γάλλοι εμφανίζονται πρόθυμοι να αλλάξουν τον τρόπο που καταναλώνουν, προτιμώντας μικρότερες συσκευασίες. Ομοίως, 7 στους 10 καταναλωτές εμφανίζονται να προτιμούν τα χύμα φρούτα και λαχανικά από τα προ-συσκευασμένα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επιπλέον, ο Νόμος για το Κλίμα και την Ανθεκτικότητα, που βρίσκεται υπό εξέταση στο γαλλικό Κοινοβούλιο, περιλαμβάνει μέτρα που αντικατοπτρίζουν αυτήν την επιθυμία και στοχεύουν στον περιορισμό της χρήσης συσκευασιών, όπως η υποχρέωση των μεγάλων και μεσαίων καταστημάτων διανομής να αφιερώνουν το 20% των χώρων πωλήσεων σε χύμα προϊόντα έως το 2030 και επιστροφή της τιμής της επιστρεφόμενης γυάλινης συσκευασίας.

Προκειμένου να επιταχυνθεί αυτή η μετάβαση των ‘3R’ και να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι, το κράτος αναπτύσσει επίσης δράσεις υποστήριξης με εταιρείες, εμπορικές επωνυμίες και επαγγελματικές ομοσπονδίες. Για παράδειγμα, αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη αναλάβει εθελοντική δέσμευση, υπογράφοντας με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, το Εθνικό Σύμφωνο για τις Πλαστικές Συσκευασίες (Pacte national sur les emballages plastique) και πιο πρόσφατα τον Χάρτη για την παράδοση έτοιμου φαγητού (Charte de la restauration livrée).

Τέλος, το γαλλικό σχέδιο ανάκαμψης France Relance προβλέπει ότι 226 εκ. ευρώ θα διατεθούν σε επενδύσεις για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών έως το 2022, εκ των οποίων 40 εκ. ευρώ προορίζονται ειδικά για το 2021-2022 για την υποστήριξη δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και μείωσης ή αντικατάστασης πλαστικών συσκευασιών.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov