Facebook

Linkedin

header

Επιτάχυνση κινεζικών επενδύσεων σε «νέες υποδομές», με στόχο την ανάσχεση της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 07/04/2022
Σχετικός σύνδεσμος: https://focus.cbbc.org/chinas-stimulus-question-is-back/?utm_source=11.+Non-Members%3A+Focus+Digest+-+Civi2021&utm_campaign=ff1818a15f-FOCUS-EMAIL-05-04-2022-CBBC-NON-MEMBERS&utm_medium=email&utm_term=0_4464c67fad-ff1818a15f-177982700#.YkwG3ejMLIU
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Πηγή: Σινο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
Κείμενο:

Το 2016, η κινεζική ηγεσία χαρακτήρισε, για πρώτη φορά, τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο και την συσσώρευση υπερβολικού χρέους ως τις βασικές απειλές για την σταθερότητας της χώρας. Έκτοτε, φαίνεται να τηρεί επιφυλακτική στάση, όσον αφορά στην χρήση νομισματικών μέτρων μεγάλης κλίμακος για την τόνωση της οικονομίας, ακόμα και εάν τούτο ενδείκνυται, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Παρά ταύτα, τα οικονομικά στοιχεία του β΄ εξαμήνου 2021 θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να τροποποιήσουν την προσέγγιση αυτή και να πείσουν την κινεζική κυβέρνηση ότι η προσήλωση στην πλευρά της προσφοράς (μειώσεις φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) δεν αρκεί, από μόνη της, για να επιφέρει την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, το 2022.

Ειδικότερα, τα ασθενή μακρο-οικονομικά μεγέθη του τελευταίου τριμήνου του 2021 και η καθοδική πορεία του κινεζικού τομέα κατασκευής και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να αναγκάσουν την κινεζική κυβέρνηση να στραφεί σε μέτρα νομισματικού χαρακτήρα, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, το 2022. Μάλιστα, ο οικονομολόγος και συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης «MacroPolo» (https://macropolo.org/), του Ιδρύματος Paulson (https://www.paulsoninstitute.org/), κ. Houze Song, εκτιμά ότι η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε, εντός του α΄ τριμήνου 2022, να λάβει μικρής διάρκειας αλλά ισχυρά νομισματικά μέτρα, προκειμένου να σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας, εν όψει του 20ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το προσεχές Φθινόπωρο.

Την ως άνω εκτίμηση ενισχύουν και οι προβλέψεις των τοπικών κυβερνήσεων για την οικονομική ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των ανακοινωθέντων στόχων ρυθμού ανάπτυξης αυτών, για το 2022, διαμορφώνεται σε 6,3%, ποσοστό το οποίο είναι κατά μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο του αντίστοιχου μέσου όρου του 2021 και κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο της τελικώς επιτευχθείσας οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, το 2021. Μάλιστα, ο στόχος του 5,5% αποτελεί τον πιο συχνότερο, μεταξύ των προβλέψεων (8 από τις συνολικά 31 Επαρχίες της χώρας), ενώ το 2021, η πιο συχνή τιμή-στόχος ήταν το 6,0%, ποσοστό το οποίο συμβάδιζε με τον τότε αντίστοιχο εθνικό στόχο.

Παρά την λιγότερο φιλόδοξη στοχοθεσία τους, εκτιμάται ότι, πολλές Επαρχίες θα δυσκολευθούν να επιτύχουν τους στόχους τους, εάν δεν λάβουν σημαντική στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση. Οι δαπάνες σε υποδομές και οι πωλήσεις ακινήτων έχουν μειωθεί δραματικά, ειδικότερα κατά το προηγούμενο έτος, ενώ οι τιμές των νεόδμητων οικιών εξακολουθούν να μειώνονται, εδώ και πέντε συνεχείς μήνες. Σύμφωνα με τα επίσημα κινεζικά στοιχεία, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε υποδομές καταγράφουν αξιοσημείωτη επιβράδυνση. Παράλληλα, το 2020, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εν γένει, κατέγραψαν ετήσιο ρυθμό αύξησης μόλις 2,7%, έναντι 20%, το 2010.

Η επιβράδυνση των επενδύσεων πλήττει κυρίως τις επιχειρήσεις μικρού και πολύ μικρού μεγέθους. Ειδικότερα, σύμφωνα με Έκθεση του Κέντρου Επιχειρηματικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, το δ΄ τρίμηνο 2021, μόλις το 30,6% των ως άνω επιχειρήσεων κατάφεραν να επιτύχουν κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του προ πανδημίας κύκλου εργασιών τους. Επίσης, την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος κύκλου εργασιών των ανωτέρω επιχειρήσεων συνέχισε την καθοδική του πορεία και διαμορφώθηκε σε 129.000 RMB (~€ 18.600), έναντι 131.000 RMB (~€ 18.900), το γ΄ τρίμηνο 2021.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική καθώς οι επιχειρήσεις μικρού και πολύ μικρού μεγέθους αποτελούν βασικό πυλώνα της κινεζικής οικονομίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το 2019, παρείχαν περίπου το 80% της μη κρατικής απασχόλησης, ενώ αποτελούν παγίως σημαντική πηγή είσπραξης τοπικών φόρων, ειδικότερα σε περιοχές εκτός των μεγάλων μεταποιητικών κέντρων της χώρας.

Ως προελέχθη, όμως, η κινεζική κυβέρνηση τηρεί επιφυλακτική στάση, όσον αφορά στην μεγάλης κλίμακος αύξηση των κρατικών δαπανών, υπό τον φόβο διόγκωσης του χρέους των Επαρχιών. Η πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας στηρίζει τις ως άνω επιφυλάξεις και προτείνει απλά την «εύλογη» αύξηση της παροχής χρήματος και πιστώσεων, με παράλληλη βελτίωση των μέτρων μετριασμού του χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, η κινεζική κυβέρνηση εστιάζεται, προς το παρόν, σε καθαρά δημοσιονομικά μέτρα και στην πλευρά της προσφοράς, προσφέροντας περικοπές φόρων και μειώσεις τελών, προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και να ενισχυθεί η κατανάλωση.

Όμως, υπάρχει ένας τομέας της κινεζικής οικονομίας, στον οποίο η κινεζική κυβέρνηση επιθυμεί σαφώς να υλοποιήσει περισσότερες επενδύσεις. Πρόκειται για τον τομέα των καλούμενων «νέων υποδομών», ήτοι προηγμένες τεχνολογίες, όπως τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς, ανανεώσιμη ενέργεια και σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων νέων μορφών ενέργειας. Συνολικά, ο συναφής κεντρικός σχεδιασμός της Κίνας προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 17,5 τρισ. RMB (~€ 2,5 τρισ.), μεταξύ 2020 και 2025.

Η επιτάχυνση ορισμένων επενδύσεων είναι, πλέον, προφανής. Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν ήδη ανακοινώσει την κατασκευή 425.000 νέων σταθμών βάσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων πέμπτης γενιάς, εντός του 2022, οι οποίοι θα προστεθούν στους 961.000 που έχουν ήδη κατασκευασθεί. Παράλληλα, επιταχύνεται και η υλοποίηση άλλων, πιο «παραδοσιακών» επενδύσεων, όπως σιδηροδρομικές συνδέσεις, αεροδρόμια και αυτοκινητόδρομοι.

Η ως άνω επιτάχυνση μπορεί, κατά κύριο λόγο, να αποδοθεί στις κινεζικές ανησυχίες για την παρατηρούμενη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και για την αρνητική πορεία του τομέα κατασκευής και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, φαίνεται να στοχεύει στην διασφάλιση επαρκώς θετικών μακρο-οικονομικών αποτελεσμάτων, εν όψει του ιδιαίτερης σημασίας 20ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το προσεχές Φθινόπωρο.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των κινεζικών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες εκτιμάται ότι θα γίνουν αντιληπτά μεσο- ή μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς, η διεύρυνση της χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου φόρτισης οχημάτων νέων μορφών ενέργειας αναμένεται να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και να συμβάλουν, ενδεχομένως, στην ανάδυση καινοτόμων βιομηχανικών τομέων.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov