header

Αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας (SNB) και αύξηση στο +0,5% του βασικού επιτοκίου της – Προβλέψεις για οικονομία και εξέλιξη πληθωρισμού.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΕΛΒΕΤΙΑ
Ημερομηνία: 03/10/2022
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βέρνης (Αρμοδιότητα και για Λιχτενστάιν)
Πηγή: Schweizerische Nationalbank
Κείμενο:

Α.         Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) στο πλαίσιο της περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής της πολιτικής, αύξησε το βασικό της επιτόκιο (Leitzins) κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες, στο +0,5%. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζει την εκ νέου αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και επιθυμεί να καταστήσει πιο δύσκολη την εξάπλωση των πιέσεων αυτών σε αγαθά και υπηρεσίες που έχουν πληγεί λιγότερο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι θα χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες νομισματικές συνθήκες, η SNB δηλώνει, επίσης, έτοιμη να δραστηριοποιηθεί στην αγορά συναλλάγματος, εάν κριθεί απαραίτητο.

Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της στο περιβάλλον των θετικών επιτοκίων διασφαλίζει, με τον τρόπο αυτό, ότι τα βραχυπρόθεσμα εξασφαλισμένα επιτόκια της χρηματαγοράς παραμένουν κοντά στο βασικό επιτόκιο της SNB.

Οι καταθέσεις όψεως των τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα θα τοκίζονται με το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας μέχρι ενός ορισμένου ορίου. Οι καταθέσεις όψεως που υπερβαίνουν αυτό το όριο θα υπόκεινται με μηδενικό επιτόκιο. Επιπλέον, η SNB θα εφαρμόσει μέτρα απορρόφησης ρευστότητας.

Β.         Σύμφωνα με την SNB, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός σε πολλές χώρες είναι αισθητά πάνω από τις τιμές-στόχους των κεντρικών τραπεζών. Ως αντίδραση σε αυτό, πολλές κεντρικές τράπεζες σκλήρυναν περαιτέρω τη νομισματική τους πολιτική.

Στο βασικό της σενάριο για την παγκόσμια οικονομία, η SNB αναμένει ασθενή οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη, η απώλεια αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού και οι αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει αυξημένος προς το παρόν. Προσωρινοί παράγοντες, όπως προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, είναι πιθανό να καταστούν λιγότερο σημαντικά μεσοπρόθεσμα. Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής σε πολλά μέρη θα πρέπει, επίσης, να συμβάλει στη σταδιακή επιστροφή του πληθωρισμού σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το  σενάριο αυτό για την παγκόσμια οικονομία υπόκειται σε σημαντικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, η ενεργειακή κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω. Ταυτόχρονα, ο υψηλός πληθωρισμός θα μπορούσε να παγιωθεί και να απαιτήσει ισχυρότερες αντιδράσεις νομισματικής πολιτικής στο εξωτερικό. Τέλος, η πανδημία του κορωνοϊού παραμένει πάντοτε σημαντική πηγή κινδύνου για τις οικονομικές εξελίξεις.

Γ.         Στην Ελβετία, η αύξηση του ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο ήταν χαμηλότερη του αναμενόμενου, στο +1,1%. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην ασθενέστερη εξέλιξη του δευτερογενούς τομέα. Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές έχουν θολώσει, ωστόσο στην αγορά εργασίας η κατάσταση παρέμεινε θετική. Για την SNB, η περαιτέρω πορεία της οικονομικής δραστηριότητας θα εξαρτηθεί από την οικονομική επιβράδυνση στο εξωτερικό και τη διαθεσιμότητα της ενέργειας στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής, οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν σημειώσει απότομη αύξηση.

Η SNB αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 2% φέτος, αναθεωρώντας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα προς τα κάτω την τελευταία της αξιολόγηση. Η αβεβαιότητα των προβλέψεων παραμένει υψηλή. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση, η επιδείνωση της έλλειψης φυσικού αερίου σε Ευρώπη και η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελβετία αποτελούν, για την Κεντρική Τράπεζα, τους μεγαλύτερους κινδύνους. Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα αναζωπύρωση της πανδημίας.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,5% τον Αύγουστο τ.έ. και είναι πιθανό να παραμείνει αυξημένος προς το παρόν. Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές των αγαθών, ιδίως της ενέργειας και των τροφίμων. Η νέα υπό όρους πρόβλεψη της SNB για τον πληθωρισμό βασίζεται στην υπόθεση ότι το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνει στο +0,5% καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται, σύμφωνα με την ανάλυση της SNB, να ανέλθει σε +3,0% για το 2022, +2,4% για το 2023 και +1,7% για το 2024. Στο τέλος της περιόδου πρόβλεψης (τέλος α΄ εξαμήνου 2025), προβλέπεται να ανέλθει στο +2,0%. Χωρίς την τωρινή αύξηση του βασικού επιτοκίου, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό θα ήταν σημαντικά υψηλότερη.

Τέλος, τα ενυπόθηκα δάνεια, καθώς και οι τιμές των μονοκατοικιών και των διαμερισμάτων συνέχισαν να αυξάνονται τα τελευταία τρίμηνα, ενώ οι τιμές των επενδυτικών ακινήτων δείχνουν, στα τελευταία στοιχεία, σημάδια επιβράδυνσης.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov