Search

Facebook

Linkedin

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας είναι αρμόδια για:

α) τον συντονισμό των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις,

β) τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου εξωστρέφειας και για την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας,

γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων των Αρχών Εξωτερικού και των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών των άλλων υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους, που σχετίζονται με τις αρχές και τους στόχους του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξωστρέφειας, και την προώθηση του εθνικού σήματος και της εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό,

δ) την παρακολούθηση και καταγραφή των ενισχύσεων στον τομέα της εξωστρέφειας,

ε) την παρακολούθηση θεμάτων προστασίας των ελληνικών σημάτων, των Προστατευόμενων Ονομασιών και Γεωγραφικών Ενδείξεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία,

στ) τον συντονισμό και την παρακολούθηση των φορέων εξωστρέφειας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα:

α) Τμήμα Ι Προώθησης Εξωστρέφειας

β) Τμήμα ΙΙ Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

γ) Τμήμα ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων.


Το Τμήμα Ι Προώθησης Εξωστρέφειας είναι αρμόδιο για:

α) την ενημέρωση των επαγγελματικών και επιμελητηριακών φορέων της Χώρας σχετικά με τα Ετήσια Σχέδια και την πορεία δράσεων οικονομικής διπλωματίας στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, την καταγραφή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις αγορές του εξωτερικού και τη στήριξή τους, σε συνεργασία με τις πρεσβευτικές και προξενικές Αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece),

β) την υλοποίηση του ετήσιου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, σε συνεργασία με τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., τις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, τους εποπτευόμενους φορείς, τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα,

γ) την καταγραφή, σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς, των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις αγορές του εξωτερικού και τη στήριξή τους, σε συνεργασία με τις πρεσβευτικές και προξενικές Αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»,

δ) τη συνεργασία με τους εθνικούς ή διεθνείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς, φορείς για την παρακολούθηση των ενισχύσεων της εξωστρέφειας, με στόχο την ενημέρωση και διευκόλυνση της συμμετοχής των φορέων του Δημοσίου, των επαγγελματικών φορέων και των ελληνικών επιχειρήσεων, στα ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για τους τομείς που αφορούν στην προώθηση των εξαγωγών  και στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς,

ε) την παρακολούθηση και συμμετοχή στις δράσεις δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρηματικών φορέων που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»,

στ) την ανάπτυξη σχέσεων με τους φορείς καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων, με την αρωγή και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, με σκοπό την υποστήριξη αυτών για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, τη διευκόλυνση ανάπτυξης σχέσεων με πανεπιστήμια του εξωτερικού για την προώθηση της έρευνας στην Ελλάδα, καθώς και την προώθηση του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τις πρεσβευτικές και προξενικές Αρχές και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ.,

ζ) την παρακολούθηση θεμάτων προστασίας των ελληνικών σημάτων, των Προστατευόμενων Ονομασιών και Γεωγραφικών Ενδείξεων στο εξωτερικό, τον συντονισμό με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, την παροχή συνδρομής προς αυτούς και τον συντονισμό με τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., για την παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων προώθησης προϊόντων στο πλαίσιο ενωσιακών προγραμμάτων προώθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες,

η) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για στελέχη της Β’ Γενικής Διεύθυνσης και υπαλλήλους του Κλάδου Ο.Ε.Υ., σε συνεργασία με τη Διπλωματική Ακαδημία, θ) τον συντονισμό των Γραφείων Ο.Ε.Υ. για θέματα αρμοδιότητάς του. Ά

Το Τμήμα ΙΙ Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας είναι αρμόδιο για:

α) την παρακολούθηση και τον συντονισμό των φορέων εξωστρέφειας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και, ειδικότερα, του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece),

β) τη συνεργασία και εκπόνηση εισηγήσεων επί της κατάρτισης των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξωστρέφειας και την τακτική ενημέρωση επί της εκτέλεσης και του απολογισμού των δραστηριοτήτων αυτής, σε ετήσια βάση, και τη σύνταξη σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων, εισηγήσεων ή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,

γ) τη συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και τον συντονισμό των Αρχών Εξωτερικού για τη διοργάνωση των επιχειρηματικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο εξωτερικό, καθώς και τον συντονισμό των πρεσβευτικών και προξενικών Αρχών και των Γραφείων Ο.Ε.Υ. για την υλοποίηση των επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς,

δ) την εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, αρμόδιο για τη διοργάνωση των Παγκόσμιων Εκθέσεων (EΧPΟ), σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς,

ε) την παρακολούθηση των θεμάτων ασφάλισης βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χειρίζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και, ειδικότερα, την παρακολούθηση των μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγούνται από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες υπό τη μορφή «Ανακυκλούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων», μέσω συνεργασίας με τις Τράπεζες που χορηγούν τις παραπάνω πιστώσεις και τον Ο.Α.Ε.Π. που τις εγγυάται,

στ) την ενημέρωση και συνεργασία επί του προγραμματισμού, της εκτέλεσης και του απολογισμού των δραστηριοτήτων του Ο.Α.Ε.Π., σε ετήσια βάση, καθώς και τη σύνταξη σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων, εισηγήσεων ή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,

ζ) τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε αυτές, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Π., η) τη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής εξαγωγικών πιστώσεων.

Το Τμήμα ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων είναι αρμόδιο για:

α) τη λειτουργία ως σημείο επαφής για την επικοινωνία και τη συνεργασία σε επίπεδο κρατών μελών και σε ενωσιακό επίπεδο, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2019/452,

β) τον συντονισμό του ελέγχου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ειδικού χειρισμού και των θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας,

γ) τη συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς για όλα τα θέματα που αφορούν στον προβλεπόμενο από την ενωσιακή νομοθεσία μηχανισμό συνεργασίας για τον έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, καθώς και για τη σύνταξη και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσιας έκθεσης, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 2019/452, 4

δ) την παρακολούθηση θεμάτων στρατηγικών επενδύσεων ειδικού χειρισμού, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς,

ε) την προσέλκυση ερευνητικών κέντρων και κέντρων αριστείας πολυεθνικών εταιρειών, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς,

στ) την προσέλκυση επενδυτικών funds, ειδικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς,

ζ) την εισήγηση, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, για την τιμητική πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), αλλοδαπών, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, εφόσον προέβησαν σε επενδύσεις στη Χώρα αξίας άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον ελληνισμό

 

Παρατίθεται κατάλογος ελληνικών, ευρωπαϊκών, αλλά και άλλων επιμελητηρίων της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής.

Συνδυασμένη Ονοματολογία (2009), στην ελληνική γλώσσα (σε αρχείο .zip - συμβατά προγράμματα: winzip, winrar, 7z ή παρόμοια)

 

Κωδικοποίηση προϊόντων κατά την ΤΤΔΕ (SITC Rev.4)

Ορολογία αναφορικά με την εισαγωγική & εξαγωγική διαδικασία

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί έναν απο τους βασικούς στόχους των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Πατήστε εδώ για τον νέο ελληνικό Επενδυτικό Νόμο 4146/2013

Η Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες (CRM) είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδος διαχείρισης της αλληλεπίδρασης των εταιρειών με την πελατεία τους. Για πληροφορίες αναφορικά με τα (δωρεάν) προγράμματα, πατήστε εδώ. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον δ/δ τόπο http://win.softpedia.com/.

Το (κλασσικό πλέον) εγχειρίδιο της UNCTAD για την επίσημη εμπορική εκπροσώπηση στο εξωτερικό (Official Commercial Representation Abroad) παρουσιάζει, βήμα-βήμα, τα κυριότερα μέτρα που συνηθίζεται να παίρνουν, παγκοσμίως, κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους οι Εμπορικοί Γραμματείς, Ακόλουθοι και Σύμβουλοι.

Περισσότερα: Εγχειρίδιο UNCTAD* για την Επίσημη Εμπορική Εκπροσώπηση στο Εξωτερικό

Εισήγηση του  KISHAN RANA για το Management απόδοσης στα Υπουργείων Εξωτερικών.

Περισσότερα: Το management απόδοσης στα Υπουργεία Εξωτερικών

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov