Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/2007 ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΣΥΡΙΑΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερομηνία: 28/02/2008
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Δαμασκού
Κείμενο: ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/2007 ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στις 27.1.2007 δημοσιεύθηκε το ως άνω ΝΔ περί επενδύσεων που αντικατέστησε τον ισχύοντα Ν. 10/1991. Το ΝΔ είναι διαρθρωμένο σε τρία βασικά κεφάλαια και οι βασικότερες προβλέψεις του είναι οι εξής:

Στο εισαγωγικό άρθρο αναφέρονται οι αρμόδιες για τις επενδύσεις αρχές ήτοι το Ανώτερο Συμβούλιο Επενδύσεων, η Συριακή Επιτροπή Επενδύσεων (συστήνεται με το ΠΔ 9/2007) και δίνεται ο ορισμός των εννοιών του Διατάγματος όπως επένδυση, επενδυτής, κεφάλαιο κλπ

Κεφάλαιο 1 – Επενδυτικές Εγγυήσεις

-Οι Επενδυτές – εν αντιθέσει με το προηγούμενο καθεστώς - επιτρέπεται να κατέχουν τη γη και τις εγκαταστάσεις της επένδυσης. Τα περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκειναι σε απαλλοτρίωση παρά μόνο αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κατόπιν άμεσης αποζημιώσεως.
-Οι μη Σύροι επενδυτές, οι οικογένειές τους και το αλλοδαπό εργατικό προσωπικό έχουν το δικαίωμα απόκτησης άδειας παραμονής και εργασίας
-Ο Επενδυτής έχει το δικαίωμα μεταφοράς κερδών στο εξωτερικό και σε συνάλλαγμα. Ακόμη αν σε διάρκεια 6 μηνών δεν καταστεί υλοποιήσιμη η επένδυση για λόγους μη υπαιτιότητας του, έχει το δικαίωμα επανεξαγωγής του κεφαλαίου του.Τα αλλοδαπά στελέχη δύνανται να μεταφέρουν στο εξωτερικό το 50% των αποδοχών τους και το 100% της αποζημίωσής τους στο τέλος της απασχόλησής τους.
-Αναφέρεται η αναγκαιότητα τήρησης των διμερών και πολυμερών συμφωνιών περί επενδύσεων τις οποίες έχει υπογράψει η Συρία.
-Ο Επενδυτής έχει δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης από αδειοδοτημένες στη Συρία ασφαλιστικές εταιρείες.
-Υπάρχει πρόβλεψη για φιλική διευθέτηση διαφορών Επενδυτή – Συριακού Δημοσίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εντός εξαμήνου τότε υπάρχει το δικαίωμα προσφυγής σε Διαιτησία, στα Συριακά Δικαστήρια, στο Αραβικό Επενδυτικό Δικαστήριο, στη Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων μεταξύ Συρίας και χώρας προέλευσης του Επενδυτή.
-Όλες οι επενδυτικές διαφορές θα εξετάζονται επειγόντως από τα αρμόδια δικαστήρια.

Κεφάλαιο 2. Κίνητρα Επενδύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στους κατωτέρω τομείς μπορούν να επωφελούνται από τυχόν εξαιρέσεις του ισχύοντος φορολογικού Νόμου καθώς και από όλες τις εγγυήσεις και τα πλεονεκτήματα του εν λόγω Ν.Δ.:
• Αγροτικά επενδυτικά σχέδια και σχέδια ανάπτυξης νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων
• Βιομηχανικά επενδυτικά σχέδια
• Επενδυτικά σχέδια στις Μεταφορές
• Επενδυτικά σχέδια στις Τηλεπικοινωνίες και την Νέα Τεχνολογία
• Περιβαλλοντικά επενδυτικά σχέδια
• Επενδυτικά σχέδια στον τομέα των Υπηρεσιών
• Επενδυτικά σχέδια στον Ηλεκτρισμό και τους Φυσικούς πόρους
• Κάθε άλλο επενδυτικό σχέδιο που το Ανώτερο Συμβούλιο για Επενδύσεις θα κρίνει ότι μπορεί να ενταχθεί στις διατάξεις του παρόντος
Η εισαγωγή των αναγκαίων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται χωρίς την εφαρμογή των εισαγωγικών διαδικασιών και η εισαγωγή από τη χώρα προέλευσης του Επενδυτή γίνεται ατελώς, περιλαμβανομένων μηχανημάτων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων παραγωγής , μέσων μεταφοράς.
Οι επενδυτικές ζώνες και το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών κεφαλαίων ανα περιοχή επενδυτικής ανάπτυξης θα καθοριστούν με Προεδρική Απόφαση.
Το Ανώτερο Συμβούλιο για Επενδύσεις μπορεί να παραχωρεί επιπλέον εγκαταστάσεις ή εγγυήσεις σε επενδυτικά σχέδια ή να εντάσει στις διατάξεις του παρόντος και οποιοδήποτε άλλο σχέδιο κρίνει. Ακόμη μπορεί να εξαιρεί από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία όποιο σχέδιο κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για τη Συριακή οικονομία.

Κεφάλαιο 3. Διάφορες Διατάξεις

Ο επενδυτής οφείλει να ενημερώνει τη Συριακή Επιτροπή Επενδύσεων για την ολοκλήρωση του σχεδίου, να παρέχει τακτικές αναφορές σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και να παρέχει αντίγραφα του ισολογισμού του καθώς και όποια άλλη πληροφόρηση ζητηθεί.
Κάθε επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε πριν την ισχύ του παρόντος θα εξακολουθεί να απολαμβάνει τα τυχόν ευεργετήματα μέχρι τη λήξη του προβλεφθέντος χρονικού διαστήματος.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης αντικαθιστά τον προηγούμενο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το εν λόγω Διάταγμα. Τα κέρδη από τυχόν πώληση υπόκεινται στην προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις φορολόγηση.
Τα παρεχόμενα στοιχεία από τους επενδυτές δεν θα είναι δημοσιεύσιμα.
Τα εγκεκριμένα σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου περί εταιρειών χωρίς όμως να βλάπτονται τα δικαιώματα που τους παρέχει το εν λόγω Διάταγμα ενώ κάθε άλλο νομικό κείμενο δεν εφαρμόζεται αν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του
Ο Ν. 10/1991 και οι τροποποιήσεις του δεν ισχύουν στο εξής και το Ν.Δ. 8/2007 έχει ισχύ από 1.1.2007
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov