Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Αποτελέσματα πρώτης συνεδρίασης αιγυπτιακού Ανωτάτου Συμβουλίου Επενδύσεων
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Ημερομηνία: 06/11/2016
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου
Κείμενο:

Την 1η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του προσφάτως συσταθέντος Ανωτάτου Συμβουλίου Επενδύσεων, υπό την προεδρία του Αιγυπτίου Προέδρου Al Sisi. Στο Συμβούλιο, πέραν του Αιγυπτίου Προέδρου, συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, οι υπουργοί Άμυνας, Εσωτερικών, Επενδύσεων, Διεθνούς Συνεργασίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Δικαιοσύνης και άλλοι συναρμόδιοι για τις επενδύσεις δημόσιοι φορείς. Κεντρικοί σκοποί του Συμβουλίου είναι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και της πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο δημόσιων όσο και εκείνων με σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για όλα τα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς της Αιγύπτου. Ταυτόχρονα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ευρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις και αναμένεται να προωθήσει άμεσα στο κοινοβούλιο νέο επενδυτικό νόμο.

Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Προεδρία, το Ανώτατο Συμβούλιο Επενδύσεων έχει ως κεντρικούς στόχους:

  • Την επανεξέταση της επενδυτικής πολιτικής και τον καθορισμό προτεραιοτήτων ως προς τη δραστηριότητα και τα επενδυτικά έργα ανά κλάδους και γεωγραφικές περιοχές.
  • Τον ορισμό του γενικού πλαισίου της θεσμικής και διοικητικής μεταρρύθμισης που απαιτούνται για βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές.
  • Την παρακολούθηση και βελτίωση της κατάταξης της Αιγύπτου σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τις επενδυτικές διαδικασίες και τους μηχανισμούς επίλυσης των επενδυτικών διαφορών.
  • Την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της εθνικής οικονομίας για υλοποίηση επενδύσεων και επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης.
  • Την παρακολούθηση των κρατικών φορέων κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων που σχετίζονται με τις επενδύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρμονική συνεργασία τους.
  • Την ενίσχυση των κινήτρων που προσφέρονται στους επενδυτές.

Το Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 1ης Νοεμβρίου, έλαβε σειρά σημαντικών αποφάσεων για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην χώρα και την αποκατάσταση των εισροών ξένων επενδύσεων στα προ του 2011 επίπεδα. Τις αναφέρουμε αναλυτικά κατωτέρω, όπως αποτυπώθηκαν από την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών: 

ü  Δωρεάν παραχώρηση βιομηχανικών εκτάσεων στην Άνω Αίγυπτο, με τις κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις που θα ορισθούν από την Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA), βάσει του επενδυτικού χάρτη της χώρας.

ü  Απαλλαγή νέων γεωργικών και βιομηχανικών επενδύσεων που θα δημιουργηθούν στην Άνω Αίγυπτο από τον φόρο επί των κερδών, για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία παραλαβής της γης.

ü  Απαλλαγή νέων επιχειρήσεων παραγωγής στρατηγικών προϊόντων που υποκαθιστούν εισαγωγές, ή που προορίζονται για εξαγωγές, από το φόρο επί των κερδών για πέντε χρόνια.

ü  Τριετής παράταση της απαλλαγής μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου από φόρους επί των μερισμάτων και των κεφαλαιακών κερδών.

ü  Παροχή έκπτωσης 35% για αγορές γης που διατίθενται από την Ανώτατη Επιτροπή Ανάκτησης Κρατικών Γαιών, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

ü  Παροχή κινήτρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Λήψη μέτρων για φορολογική τακτοποίηση μέχρι το 2017 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν φορολογικούς φακέλους για την προηγούμενη δραστηριότητά τους, ώστε να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του τραπεζικού τομέα με επιτόκιο 5%, αλλά και από τις γαίες που θα διατεθούν για επενδύσεις.

ü  Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, έστω και δια της έκδοσης προσωρινών αδειών.

ü  Χορήγηση μονοετούς προσωρινής βιομηχανικής άδειας από την Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA) στα μη νομότυπα εργοστάσια μέχρι να νομιμοποιήσουν τη θέση τους, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ü  Διάθεση γαιών στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα και στις λοιπές νέες πόλεις (Ανατολικό Πορτ Σάιντ, Ελ Αλαμέιν, El-Galala και Νέα Ισμαηλία) με 25% έκπτωση της καθορισμένης τιμής και για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία προκήρυξης.

ü  Όσον αφορά τις νέες πόλεις στην Άνω Αίγυπτο (New Minya, New Sohag, New Assiut, New Beni Suef), η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ορίστηκε στο ποσό των 500 Λιρών Αιγύπτου. Η παράδοση της γης με τις υποδομές αρχίζει μετά από ένα έτος.

ü  Αύξηση του αριθμού των κρατικών εταιρειών που θα ιδιωτικοποιηθούν σε ποσοστό 20-24% κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, υπό τον όρο να συμπε-ριλαμβάνονται σε αυτές οι εταιρείες επιχειρήσεων της Αιγυπτιακής Υπαίθρου, της νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας, της νέας πόλης του Ελ Αλαμέιν, καθώς και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ü  Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Πληρωμών, με στόχο την μείωση της χρήσης μετρητών στις συναλλαγές, εκτός του τραπεζικού συστήματος.

ü  Ενεργοποίηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε δημόσια έργα, ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων με την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για το σκοπό αυτό.

ü  Σχηματισμός Μόνιμης Επιτροπής στο Υπουργείο Επενδύσεων για την εξέταση των καταγγελιών των επενδυτών και υποβολή τακτικής σχετικής έκθεσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επενδύσεων. Επίλυση επενδυτικών διαφορών εντός περιόδου 15 ημερών.

ü  Ίδρυση Εταιρείας μέσω του Γενικού Οργανισμού Επενδύσεων και Ελευθέρων Ζωνών για την προώθηση των επενδύσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov