Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Ευρύτερη Περιοχή του Κόλπου: Επιχειρηματικά/Επενδυτικά κίνητρα και προκλήσεις
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 29/11/2021
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Κείμενο:

 

Α.        Οι πόλεις της Ευρύτερης Περιοχής του Κόλπου (Greater bay Area – GBA), η οποία περιλαμβάνει εννέα (9) πόλεις της Περιφέρειας Γκουανγκντόνγκ, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, παρέχουν ήδη επιδοτήσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, βάσει του μεγέθους της επένδυσής τους και της μελλοντικής συμβολής τους στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Οι ως άνω επιδοτήσεις, οι οποίες διαφέρουν τόσο μεταξύ των πόλεων, όσο και μεταξύ των τομέων δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, χορηγούνται από τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εφόσον οι επιχειρήσεις πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Η περίπτωση του Shenzhen, ειδικότερα, αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του πώς, εντός της GBA, καταβάλλονται προσπάθειες διαμόρφωσης ενός φιλικούς προς τις επιχειρήσεις γραφειοκρατικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις σχετικές κεφαλαιακές και διαρθρωτικές απαιτήσεις και εγκαθίστανται στην περιοχή αρμοδιότητος του Shenzhen, δύνανται να ανταμειφθούν για την επιλογή τους, με ποσό 3-6 εκ. RMB (~€ 400.000-800.000). Επίσης, πρόσφατα, το Shenzhen υιοθέτησε σειρά ρυθμίσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών, η οποίες περιλαμβάνουν την μείωση του χρονικού έκδοσης αδειών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, την υιοθέτηση διευκολύνσεων, όπως η εικονική διεύθυνση γραμματειακής υποστήριξης επιχειρήσεων, και την θεσμοθέτηση της έννοιας της αδρανούς επιχείρησης.

Επίσης, το Shenzhen αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές πόλεις για εγχώρια και διεθνή ταλέντα στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της διαχείρισης της διακίνησης εμπορευματικών μεταφορών (logistics). Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κρατική Φορολογική Διοίκηση της Κίνας ανακοίνωσαν συναφώς, το 2019, προτιμησιακή φορολόγηση ατομικών εισοδημάτων (Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 31/2019). Ειδικότερα, προβλέπεται ο περιορισμός της φορολογικής επιβάρυνσης στο 15% του φορολογητέου ετήσιου ατομικού εισοδήματος νέων ταλέντων που απασχολούνται στην περιοχή και η παροχή αποζημίωσης για το υπόλοιπο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Το ως άνω ωφέλημα παρέχεται για την περίοδο 1.1.2019-31.12.2023.

Πλην τούτου, η Κρατική Φορολογική Διοίκηση της Κίνας έχει εισάγει, σε εθνικό επίπεδο, μειωμένο συντελεστή φορολόγησης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, ύψους 15%, έναντι του 25%, εφόσον οι επιχειρήσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κατά τόπους Δημοτικών Αρχών σε πεδία όπως: α) τομέας δραστηριοποίησης, β) προστασία και κυριότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, γ) αναλογία έρευνας και ανάπτυξης προς έσοδα, δ) αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού προς σύνολο προσωπικού, ε) καινοτομία και στ) προστασία του περιβάλλοντος. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην GBA, όπου έχουν την έδρα τους επιχειρήσεις τεχνολογίας μεγάλου μεγέθους, όπως η «Huawei», η «Tencent» και η «Foxconn».

Επίσης, νεοφυείς και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους ως άνω τομείς ή δεν υλοποιούν επενδύσεις ικανοποιητικού μεγέθους μπορούν να επωφεληθούν από τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή του Άρθρου 2 της Ανακοίνωσης Νο. 12/2021 του Υπουργείου Οικονομικών και της Κρατικής Φορολογικής Διοίκησης της Κίνας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο υποδιπλασιασμός των συντελεστών προοδευτικής φορολόγησης, που είχαν θεσπισθεί με την αντίστοιχη Ανακοίνωση Νο. 12/2019, για την χρονική περίοδο 1.1.2021-31.12.2022. Ειδικότερα, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μιας επιχείρησης που απασχολεί λιγότερους από τριακόσιους (300) εργαζόμενους είναι κατώτερο των 3 εκ. RMB (~€ 400.000) και η συνολική αξία της επιχείρησης είναι κατώτερη των 50 εκ. RMB (~€ 6,5 εκ.), τότε η επιχείρηση απολαμβάνει ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 2,5%, για εισοδήματα κάτω του 1 εκ. RMB και 10%, για το υπόλοιπο.

Β.        Συχνά, όμως, κατά την δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στην GBA, ανακύπτουν διάφορα προβλήματα, τα οποία οφείλονται στην διοικητική ιδιαιτερότητα της περιοχής, καθώς συμπεριλαμβάνει τρεις (3) διαφορετικές διοικητικές δικαιοδοσίες (Ηπειρωτική Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Μακάο).

Πολύ συχνά, ξένοι επενδυτές ιδρύουν μια ελέγχουσα μητρική εταιρεία στο Χονγκ Κονγκ, για λόγους μεταφοράς συναλλάγματος και ευνοϊκότερης φορολογίας, και μία Πλήρως Αλλοδαπής Ιδιοκτησίας εταιρεία στην Ηπειρωτική Κίνα (100% θυγατρική της μητρικής του Χονγκ Κονγκ), για επιχειρηματικά θέματα και θέματα απασχόλησης προσωπικού. Όμως, παρόλο που η ως άνω κίνηση αποτελεί καλή στρατηγική, σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε θέματα προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Πέραν των συμβατικών ή επιχειρηματικών υποθέσεων, η εδαφικότητα των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, η καταχώρηση εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε μια διοικητική δικαιοδοσία ισχύει ελάχιστα ή καθόλου στις άλλες δύο. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική προστασίας των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε όλο το μήκος της GBA θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τα συμφέροντα του κυρίου αυτών και την αναμενόμενη χρήση τους.

Εν κατακλείδι, η GBA αποτελεί προνομιακό επιχειρηματικό προορισμό για εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην καινοτομία και την τεχνολογία, και σε τομείς εντάσεως κεφαλαίου. Παρόλα αυτά, οι διαφορές στους νομικούς, λογιστικούς και φορολογικούς κανονισμούς μεταξύ των τριών διοικητικών δικαιοδοσιών της περιοχής περιπλέκουν, συχνά, τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov